Audiología adults

El sentit de l’audició és molt important. Tanqui els seus ulls un moment i pensi en les diferents vibracions sonores que es produeixen al seu voltant i que les seves oïdes estan processant en informació comprensible: gent, veus, ocells, sons de cotxes a distància, timbres, aire condicionat i música que pot estar sonant. És un món sonor riquíssim.

L’objectiu primordial de l’oïda és rebre vibracions de l’entorn i convertir-les en informació neural que el cervell pugui usar. Les vibracions constitueixen diferents ones sinusoidals que es denominen “so”. Aquestes presenten dues característiques principals: la seva freqüència (greu, mitjana i aguda) i la seva intensitat (feble o forta).

Els sons naturals es presenten com un conjunt de diverses freqüències, per la qual cosa el sistema auditiu descompon aquests sons complexos en freqüències simples, en realitzar l’anàlisi posterior en la via auditiva. En l’ésser humà l’audició té una importància crucial, ja que gràcies a ella es desenvolupa el llenguatge, que és la base de bona part de la nostra evolució com a espècie.

Els primers símptomes de la pèrdua auditiva són els canvis socials i laborals. Quan una persona sol·licita ajuda, en Audio [Packs] pensem en solucions globals que ens permetin millorar la seva comunicació mitjançant la millor elecció i ajust personalitzat dels audiòfons, els serveis de logopèdia, psicologia i els dispositius de comunicació integrats.