Assessorament als familiars

Per a la gran majoria dels pares amb audició normal, el diagnòstic d’una hipoacúsia en un fill genera grans dubtes i desconcert. La falta de coneixement sobre la hipoacúsia i sobretot les dificultats que aquesta genera en la persona que la pateix, són els factors que provoquen angoixa en les famílies.

L’explicació detallada del funcionament normal de l’oïda per part del professional, així com els efectes fisiològics, psicològics i socials que provoca la pèrdua d’audició hauran d’explicar-se amb detall en la primera consulta amb la família. Establir una cita sense el nen pot ser una estratègia correcta per a poder atendre dubtes o comentaris per part de la família. La informació ha de ser accessible, precisa, comprensible i rellevant.

La seva comprensió és essencial perquè la família pugui prendre les decisions oportunes en el procés d’amplificació.

El suport que rebin per part dels diferents professionals que els acompanyin en el procés d’amplificació serà clau per al bon desenvolupament de l’adaptació. Aquest acompanyament haurà de fer-se extensiu fins que el nen creixi i pugui prendre decisions per si mateix, per la qual cosa les visites periòdiques amb els diferents especialistes que intervenen en el procés són imprescindibles.

Només alguns pares comencen el procés en un estadi d’acceptació. Per a la majoria, i especialment en les primeres setmanes després del diagnòstic, les emocions poden fluctuar de l’esperança a la desesperació.
Des del punt de vista del professional hi ha tres conceptes que hem d’aplicar:

  1. No prometre coses que no estem segurs de complir. Generar expectatives poc realistes en la rehabilitació pot provocar sensació d’engany o de falta de professionalitat per part dels pares. És important ser realista i deixar clar que els professionals faran tot el possible per a aconseguir els millors resultats.
  2. Permetre als pares expressar les seves preocupacions i sentiments. L’acostament ha de ser horitzontal, no de dalt a baix. L’empatia és fonamental per a generar tota la confiança per part dels pares.
  3. Els pares han de saber que la relació continuarà en el temps. El procés en la rehabilitació auditiva és continuat, per la qual cosa els diferents professionals gestionaran un programa de visites a fi de realitzar les oportunes intervencions que s’adaptin als possibles canvis en el futur.