Consells per als pares

A continuació, detallem alguns consells que li serviran de gran ajuda i li permetran millorar la comunicació amb el seu fill:

 1. Acostumin al seu fill a mirar sempre a la persona que parla, encara que no tingui grans dificultats d’audició. És bo que s’habituï a parar esment.
 2. Ensenyin al seu fill a no interrompre al seu interlocutor abans que aquest finalitzi la frase. És possible que el nen no hagi entès el començament de la frase, però pugui deduir el significat del missatge pel final d’aquesta.
 3. Ensenyin al seu fill a demanar al seu interlocutor que repeteixi la frase si no l’ha entès.
 4. Ensenyin al seu fill a resumir el que ha entès, perquè l’interlocutor sàpiga si ha d’agregar alguna cosa o completar el missatge.
 5. Si els sembla que el seu fill no ha entès, repeteixin la frase amb altres paraules. Indiquin al seu fill el tema de conversa (per exemple: “Ara parlem de __.”)
 6. Expliquin al seu fill que després de les classes pot sentir-se més cansat que els seus companys perquè ha de fer majors esforços per a concentrar-se.
 7. Encoratgin al seu fill. Tractin-ho amb la major naturalitat i demanin a les persones del seu entorn que també procedeixin d’aquesta manera.
 8. Parlin amb el seu fill clarament, a una distància de 1–2 metres, o utilitzin un sistema d’FM.
 9. Parin esment al fet que el nen pugui mirar-los la cara mentre vostès li parlen. Podrà així percebre els moviments dels llavis i l’expressió del rostre, i llegir millor els gestos. Recordin sempre aquesta regla: “Si el nen no pot veure’m, tampoc pot entendre’m.”
 10. Redueixin els sorolls ambientals o allunyin-se de les fonts de soroll. Intentin que la comunicació tingui lloc en un ambient el més tranquil possible. Si el seu fill usa audiòfons amb micròfons direccionals, orientin-los de tal manera que la font de soroll més fort quedi darrere i la font de paraula davant del nen.
 11. Articulin les paraules amb naturalitat. Si realitzen moviments exagerats de la boca en parlar, això deformarà la seva veu i donarà una expressió poc natural a la seva cara, la qual cosa dificultarà la interpretació dels signes visuals.
 12. Els subtítols són una ajuda molt valuosa quan el seu fill veu la televisió o una pel·lícula.

Descarregui les guies de Phonak: l’audició en els nens i el meu fill té pèrdua

Vida escolar

Igual que a casa tenen importància la incentivació, el suport i el cultiu de la independència, en el cas de les activitats escolars i extracurriculars del nen ocorre igual.

 • Reuneixi’s tant amb els directors, com amb els professors del col·legi, a fi d’establir les necessitats específiques del nen. Parli sobre la possibilitat d’utilitzar en classe un sistema d’FM en cas que el seu professional de la salut auditiva els hagi recomanat aquest sistema.
 • Concerti una reunió del seu fill amb el seu professor abans que comenci el curs, a fi d’establir un nivell de mútua familiaritat.
 • Organitzi amb el professor del seu fill l’adequació del saló de classe perquè ofereixi al seu fill un ambient ideal d’escolta, que inclogui l’elecció apropiada del seu seient, com evitar els sorolls de fons i aprofitar la llum natural per a la lectura labial.
 • Suggereixi al professor del nen que, com a part del programa del curs, dediqui una lliçó a l’audició, la qual cosa pot incloure una xerrada sobre la pèrdua auditiva o fins i tot una presentació del seu fill en la qual expliqui l’ús del seu audiòfon.
 • Mostri al mestre/professor del seu fill com funciona un audiòfon (fins i tot com es reemplaça la bateria d’aquest dispositiu).
 • Esbrini si en el col·legi hi ha assistents educatius, professionals de la salut auditiva o patòlegs de la parla que puguin oferir al seu fill assistència fora de classe.