Què és un logopeda?

El logopeda és un especialista en el tractament dels problemes de la parla, el llenguatge i la veu.

Quan és aconsellable portar al nostre fill al logopeda?

És aconsellable portar al nostre fill al logopeda sempre que el foniatre, professor, dentista o la pròpia família ho aconsellin. És important que davant la mínima sospita d’un problema de llenguatge oral o escrit, o de veu, es dirigeixin al logopeda perquè aquest pugui determinar un diagnòstic i un tractament personalitzat. El logopeda del nostre centre intervé en les alteracions de la parla, veu, llenguatge, deglució, lectoescriptura i qualsevol patologia que dificulti la comunicació. Les sessions són individuals.

Senyals d’alarma d’un problema real o potencial de la parla i el llenguatge:

  1. Mutisme: a partir dels tres anys el nen no parla o parla poc.
  2. Inintel·ligibilitat del llenguatge: no se li entén en parlar.
  3. Substitució d’uns sons per uns altres.
  4. S’oblida amb freqüència o afegeix sons en parlar.
  5. Incapacitat per a articular alguns sons.
  6. Afonies freqüents.
  7. Quequesa.
  8. Retard o problemes amb la lectura / escriptura.
  9. Vocabulari escàs o inadequat per a la seva edat.

Si el seu fill presenta alguna d’aquestes dificultats, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

Producció del llenguatge

Les pèrdues auditives significatives fan difícil no sols comprendre el llenguatge, sinó també produir-lo.

De tota manera, molts nens amb deterioració auditiva, fins i tot els que tenen pèrdues profundes, poden desenvolupar habilitats del llenguatge. Els nens que sofreixen deterioració auditiva manifesten una varietat d’errors de producció del llenguatge classificats ja sigui com: segmentals (fonètics i fonèmics), o suprasegmentals (pronunciació i prosòdia).

El mètode més popular per a ensenyar a parlar als nens amb pèrdua auditiva és usar l’audició residual del nen per a vigilar la producció del llenguatge, igual que per a comprendre la parla dels altres.

Entrenament auditiu infantil

L’entrenament auditiu és la primera etapa del procés d’estimulació i rehabilitació del llenguatge que els nens amb pèrdua auditiva necessiten fer durant la seva infància.

Té com a objectiu estimular el sistema auditiu i verificar que el procés d’adaptació a l’audiòfon és correcte. També serveix per a aconseguir que els nens realitzin amb ajuda dels seus aparells les funcions auditives bàsiques que tots necessitem per a poder comprendre el llenguatge i comunicar-nos. Un tercer objectiu és instruir als pares per a dur a terme aquesta estimulació en el context natural del nen: la seva casa.

implante coclear nina2 scaled