Solucions pediàtriques

La ràpida amplificació per al nen amb deterioració auditiva és essencial. La solució auditiva al costat de les ajudes tècniques són l’enllaç primari d’aquests nens amb la societat.

Si aquests nens han de desenvolupar el seu llenguatge d’una manera eficient, és primordial aprofitar qualsevol audició residual que existeixi. El nen rep amplificació (usualment binaural) poc després de la identificació. El audiólogo ofereix avaluacions periòdiques i modifica l’ajust dels dispositius a mesura que el nen creix.

Segons l’edat del nen, una adaptació pediàtrica pot requerir un flux de treball i una configuració d’audiòfons diferents. És necessari una manera d’adaptació pediàtric especialitzat per als nens d’entre 0 i 18 anys.
En realitzar adaptacions en nens, resulta fonamental utilitzar els ajustos i les funcions adequades dels audiòfons per a ajudar al fet que la parla i el llenguatge es desenvolupin correctament. El nen ha de tenir al seu abast l’oportunitat d’aconseguir tot el seu potencial en la vida.

A més, seguim les recerques més recents per a aconseguir un programari basat en estudis i dissenyat, de manera específica, per als entorns sonors propis dels nens.