Audiometria per observació del comportament

L’audiometria per observació del comportament s’utilitza bàsicament en nens fins els 6 mesos d’edat. El nen ha d’estar lleugerament dormit i si està despert ha d’estar tranquil. L’estímul sonor es presenta en camp lliure, ja sigui a través dels altaveus d’un audiòmetre o d’un audiòmetre pediàtric manual. També s’utilitzen instruments musicals o joguines sonores calibrades (Test d’Ewing) per conèixer la freqüència a les que s’emet el so i i la intensitat es medeix amb un sonòmetre..

Test de distracció: s’utilitza en general en nens de 6 a 12 mesos, quan ja tenen capacitat de controlar els moviments cefàlics. La prova es realitza amb el nen despert, tranquil i assegut a la falda de la mare. L’explorador es situa en front dels dos, intentant captar l’atenció del nen amb una joguina, mentre un segon explorador presenta un so per darrera a l’alçada de l’orella, aproximadament amb un angle de 45º i a 1m de distància. Si el nen sent l’estímul sonor, intentarà localitzar-lo girant el cap per satisfer la seva curiositat. S’utilitza com estímul sonor els mateixos estímuls que utilitzem per l’audiometria per observació del comportament.

La veu humana, sobre tot la de la mare, té molt més interès que qualsevol altre so, fet que podem aprofitar per fer que sigui la mare qui li parli a través del micròfon de l’audiòmetre a una intensitat determinada i mesurada, fent-li preguntes o cridant-lo pel seu nom (prova del nom).

Aquest tipus d’audiometria es basa en observar els canvis produïts en el comportament del nen al rebre un estímul sonor.
Els canvis que es produeixen en el comportament del nen són:

  • Reflex cocleomuscular: és una contracció muscular generalitzada
  • Reflex cocleopalpebral: tancament fort dels ulls de manera reflexa, o obrir-los si està dormit. Normalment es desencadena un 70 dB per sobre del llindar d’audició
  • Canvis en la freqüència respiratòria
  • Reflex de Moro: obertura brusca de les extremitats del lactant, amb la maduració del nen aquest reflex va desapareixent
  • Reflex cocleocefàlic: a partir dels 4 mesos, el nen tendeix a localitzar la font sonora amb un moviment d’ulls, però és a partir dels 6 mesos quan comença a girar el cap per localitzar un so.
  • Reflex de plor: la car expressa malestar seguida de plor
  • Reflex de sorpresa: interrupció curta del plor i moviments del cos.
  • Qualsevol altra reacció sistemàtica del nen, que haurà de repetir-se cada cop que proporcionem l’estímul.

S’ha de tenir en compte que els nens reaccionen de manera diferent a les diferents freqüències. A les baixes freqüències augmenten el seu moviment i para el plor, i en les altes freqüències , es posen en alerta i paralitzen qualsevol activitat.

Aquest tipus d’audiometria conductual és poc específica i sensible i el nen tendeix a habituar-se al so però és l’únic audiometria que es pot realitzar a aquesta edat o en nens que per un retard psicomotor no poden ser condicionats per respondre a estímuls sonors.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *