Què és un implant coclear?

Un implant coclear és un petit dispositiu electrònic que pot ajudar a millorar l’audició dels nens i adults amb hipoacúsies greus i irreversibles.

Encara que un implant coclear no restaura l’audició a nivells de normalitat, permet a l’usuari escoltar i entendre més la parla que un audiòfon.

Per a un nen, això podria significar una oportunitat per desenvolupar habilitats auditives, del parla i assistir a l’escola amb companys normoients. El dispositiu s’implanta quirúrgicament a l’oïda interna i s’activa mitjançant un dispositiu que es porta fora de l’oïda.

En una oïda normal, la còclea converteix les ones sonores en impulsos elèctrics. Aquests impulsos s’envien al cervell, on són reconeguts com a sons. Un implant coclear simula aquest procés, però sense passar per les parts malmeses de la còclea, estimulant directament al nervi auditiu.

audiopacks audiologia audiofons barcelona implant coclear

Els implants coclears es van desenvolupar en la dècada de 1970 i van ser aprovats per la “Food and Drug Administration”. La “UCSF Medical Center” ha estat involucrada en el desenvolupament i disseny de sistemes d’implants coclears des del principi, i avui dia, s’utilitzen els sistemes d’implants coclears més avançats (com el Clarion, fet per Advanced Bionics Corp., i el Nucli fet per Cochlear Corp.)

El Sistema d’Implant Coclear

El sistema d’implant té tres parts principals:

1. Micròfon i transmissor: El casc i el transmissor són del tamany d’una moneda i es porta per sobre de l’orella per captar sons. Aquests sons són enviats a un processador de la parla.

2. Processador de veu: El processador de veu s’usa externament, ja sigui sobre una cinta (com una espècie de beeper) o darrere de l’orella com un audiòfon, per convertir el so en un codi digital que es transmeti a un estimulador implantat.

3. Estimulador Implantat: L’estimulador implantat és un dispositiu petit que es col·loca per sota la pell darrere de l’orella. Es rep un codi digital des del processador de la parla i s’envia al nervi auditiu i a l´oïda. El cervell interpreta aquest senyal i es reconeix com a so.

El petit micròfon i el transmissor es mantenen en el seu lloc per un imant acoblat a l’estimulador implantat sota la pell.

Avaluació

Un metge Otorrinolaringòleg determinarà si un nen és candidat a implant coclear. Els nens són seleccionats segons el seu historial clínic, dels resultats de diverses proves audiomètriques, així com de les conclusions i recomanacions d’una entrevista psicològica. A més, la integració educativa, el suport familiar i la teràpia també són considerats. L’avaluació generalment dura dos dies.

Per qualificar a un nen d´entre 1 i 17 anys a candidat a implant coclear s´ha de complir amb els següents criteris:

– Bon estat de salut general.

– Pèrdua d’audició severa en tots dos oïdes.

– Beneficis limitats dels audiòfons convencionals.

– Les expectatives realistes de l’implant coclear.

– No hi ha condicions per a les oïdes o altres condicions mèdiques que puguin interferir amb la cirurgia.

– Compromís familiar de complir amb totes les avaluacions abans i després de la cirurgia.

– La inscripció en un programa de post-operatori de rehabilitació que recolza l’ús dels implants coclears i el desenvolupament de les habilitats auditives.

L´audiòleg del nen explicarà als pares detalladament els components del dispositiu de l’implant coclear, les seves funcions, avantatges i limitacions, així com el procés quirúrgic. L’avaluació, que difereix lleugerament per a nens i adults, inclou el següent:

–  L’avaluació mèdica: El cirurgià a càrrec realitzarà un historial clínic del nen, examinarà les seves orelles, oïdes i explicarà als pares el procés quirúrgic.

– Tomografia computarizada (TC): Similar a un examen de rajos X de 2 dimensions de l’oïda interna del nen. Això permet al cirurgià avaluar l’estructura interna de l’oïda, recomanar quina oïda implantar i pot proporcionar informació sobre la causa de la hipoacusia.

–  Avaluació audiològica: Consisteix en una prova d’audició per confirmar el tipus i grau de pèrdua auditiva del nen. També ajuda a avaluar el benefici proporcionat per un audiòfon i la discriminació auditiva per determinar si un audiòfon podria proporcionar un major benefici que una implant.

– Screening psicològic: Aquest examen es duu a terme pels psicòlegs per avaluar els seus sentiments sobre la pèrdua auditiva i l’implant coclear, com també els motius dels pares per optar a l’implant per al nen i les seves expectatives.

– Assessorament implant coclear: Els pares poden saber si el seu fill reuneix els requisits per a un implant, sobre la base dels resultats de tota l’avaluació. Si el nen qualifica, els possibles beneficis i limitacions s’expliquen i se li proporciona la informació necessària per seleccionar el dispositiu per a ell.

– Visita a l’escola: El propòsit de la visita a l’escola és el d’establir una relació permanent amb l’escola del nen, el seu professor i els terapeutes abans de la cirurgia de l’implant i proporcionar capacitació en el servei als professionals que treballen amb el nen per assegurar el suport mutu i els objectius compartits.

Procediment

La cirurgia de l’implant es realitza sota anestèsia general i dura aproximadament tres hores. Durant l’operació, el cirurgià ancora un dispositiu receptor-estimulador en l’os temporal del crani i introdueix el que es diu una “matriu d’elèctrodes” en la còclea, la petita estructura en forma de cargol de l’oïda interna que conté a l’òrgan de l’audició.
En primer lloc, es fa una incisió darrere de l’orella per exposar l’os temporal. Després, el cirurgià col·loca el component d’implant contra l’os. Es perfora un forat en l’os temporal amb un trepant microscòpic, la qual cosa permet al cirurgià l’accés a la còclea. Un petit orifici en la paret de la còclea i la matriu d’elèctrodes és suaument guiat dins de la còclea. El receptor intern s’assegura en l’os del crani amb sutures i es tanca la incisió. Un apòsit estèril es col·loca en la incisió.

Generalment, els nens romanen a l’hospital durant la nit i tornen a la seva casa l’endemà de la cirurgia.

Recuperació i Seguiment

Després de la cirurgia, el nen tornarà a casa seva durant quatre setmanes per permetre que la inflamació i el dolor disminueixin i la incisió pugui sanar. Després de diversos dies, la incisió pot mullar-se durant el bany o la dutxa.

Processador de la parla

El processador de la parla que es porta per fora, s’activa aproximadament quatre setmanes després de la cirurgia. L’activació i la programació es realitza en el centre d’implant. La programació per a cada implant és personalitzat per a cada pacient però de promitg pot durar unes sis hores durant un període de dos dies.

Proves

Se li demanarà als pares que portin al nen al centre de l’implant coclear regularment per comprovar i mesurar el rendiment del dispositiu. Les revisions es realitzen generalment en el primer mes, als tres, sis mesos i un any després de la instal·lació inicial del dispositiu. Llavors, les avaluacions es realitzaran semestral o anualment. No obstant això, visites adicionals poden realitzar-se i formen part de la normalitat.

Resultats

Els beneficis d’un implant coclear, en general, milloren amb el temps, però no poden ser garantits. La majoria de les persones són capaces de participar en activitats d’audició, com escoltar música, gaudir d’una pel·lícula, utilitzar un telèfon i participar en activitats socials. La rehabilitació després de la cirurgia és clau per maximitzar els beneficis de l’implant coclear, per la qual cosa la motivació és fonamental. Animem als pacients a:

– Usar el dispositiu tot el dia.

– Escoltar, parlar i relacionar-se amb altres persones tant com sigui possible.

– Que usi senyals visuals quan s’ajusti l’implant, però que a poc a poc disminueixi l’ús d’aquestes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *