Audiometria conductual en nens

L’audiometria conductual o de comportament es realitza mitjançant  estímuls auditius produïts per joguines.

Les freqüències de les quals es calibren amb l’ajuda d’un sonòmetre que ens indica la intensitat. També es pot realitzar mitjançant un audiòmetre pediàtric manual que ja està calibrat en intensitat i freqüència.

L’inconvenient que presenten totes dues és que no es pot estimular cada oïda de forma independent, amb la qual cosa la informació que obtenim no pot ser considerada al 100% fiable.

Caldrà fer altres proves complementàries per a poder conèixer el grau de pèrdua d’audició en les dues oïdes (Potencial evocats d’estat estable). També es poden realitzar les proves conductuals amb un audiòmetre convencional, però requereix major col·laboració per part del nen, i per tant dependrà de la seva edat.

Les proves conductuals depenen molt de l’habilitat i la capacitat del professional que les duu a terme, i també de l’edat, grau de col·laboració i estimulació del nen. Entre els 2-3 anys col·laboren el 45% dels nens; entre els 3-4 anys col·laboren el 80%; i a partir dels 5 anys col·laboren més del 90%. Els “errors” en la valoració audiomètrica oscil·len entre 10-15 dB als 3 anys i entre 5-10 dBs als 4 anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *