La cabina acústica audiomètrica

La cabina acústica té com a funció proporcionar a l’explorador un lloc silenciós per a poder realitzar les proves audiomètriques, de manera que el soroll ambiental no interfereixi en els resultats de l’exploració.

Les cabines acústiques han de complir una sèrie de condicions mínimes i existeixen diversos models segons el tipus d’exploracions realitzades.

Per a realitzar la majoria de proves audiomètriques una cabina de 1,20 x 1,20 m serà suficient.

audiopacks audiofons barcelona cabina acustica audiometrica

Si hem d’explorar cas infantil, la cabina haurà de tenir unes dimensions mínimes de 2 x 2 m, doncs les proves conductuals en nens requereixen més espai i moltes vegades que el pare o la mare estiguin dins de la cabina durant la prova.

L’objectiu principal de la cabina acústica és evitar que l’efecte emmascarant del soroll ambiental pugui interferir en els resultats de les diferents proves audiomètriques que es fan en l’estudi del pacient. El pacient se situa a dins d’una càmera insonoritzada i l’explorador a fora.

El fet d’estar a dins d’un espai tranquil i aïllat fa que el pacient no es distregui amb elements sonors o visuals que podrien fer que els resultats de les proves fossin incorrectes. El pacient, per tan, roman concentrat a dins de la cabina.

La cabina ha de permetre el contacte visual del pacient amb l’explorador a través d’una finestra, doncs una comunicació visual efectiva és important per què el pacient entengui l´operativa de les proves.

Hem de tenir en compte que el pacient no ha de poder accedir visualment a l’audiòmetre, doncs podria veure en quin moment originem la senyal ni a la manipulació. Igualment la cabina acústica ha de tenir il·luminació independent de la iluminación exterior.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *