Desordres auditius: neuropatia auditiva

Neuropatia auditiva (NA), és un terme utilitzat per descriure als pacients que manifesten dèficits de l’audició, fonamentalment per a la comprensió de la paraula, amb uns potencials evocats auditius del tronc cerebral (PEATC) absents o distorsionats. Per altra banda mentre que les Otoemissions acústiques transitòries (OEAT) i els microfònics coclears (MC) són normals.

Aquests mètodes d’exploració electrofisiològica, ens permeten avaluar la funcionalitat de les cèl·lules ciliades externes: OEAT i MC, així com l’activitat elèctrica del nervi auditiu en la seva porció perifèrica i en el seu recorregut pel tronc cerebral: (PEATC) sent aquestes proves un requisit bàsic per al diagnòstic de la neuropatia auditiva.

L’aportació clínica de les OEAT a l’audiologia ha vingut a resoldre el dilema diagnòstic de la neuropatia auditiva.

Durant la dècada dels 80 es va posar nom a la neuropatia auditiva, al detectar-se alguns pacients amb absència de PEATC i una disminució o falta de comprensió de la paraula que no corresponia amb l’audiometria tonal, en mostrar aquests mínims dèficits auditius o audició normal.

Aquests casos eren anomenats paradoxals, disfunció auditiva central o dèficit en la sincronització neural del par VIII.

Entre les etiologies que justifiquen una neuropatia auditiva destaquen algunes malalties neuropátiques determinades genèticament com la malaltia de Charcot Marie Tooth i l’atàxia de Friedreich.

Enfermetats adquirides perinatals com la hiperbilirrubinemia i l’anòxia; malalties infeccioses, immunològiques i metabòliques. En altres pacients, no s’ha pogut i evidenciar la causa de la neuropatia auditiva, per la qual cosa s’han descrit com a casos idiopàtics, encara que estem convençuts que en un futur proper, amb l’avanç de la genètica, es detectaran mutacions de gens que justificaran algunes neuropaties anomenades avui per error idiopàtiques.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *