L’otitis mitjana aguda

L’otitis mitjana aguda (OMA) és un dels problemes de salut més habitual en els nens. És un procés inflamatori de l’oïda mitjana que acostuma a durar entre 15 i 20 dies.

El diagnòstic clínic es basa en la presència de líquid a l’oïda mitjana juntament amb inflamació.

Les OMA de repetició i especialment l’otitis mitjana crònica, produeixen alteració anatòmica i funcional en l’oïda mitjana, amb un possible deteriorament de l’oïda interna. El correcte tractament de la OMA pot evitar la seva recurrència i la conseqüent hipoacusia de transmissió o mixta associada.

El diagnòstic de la OMA no sempre és fàcil.  La major incidència es produeix entre els 6 i 11 mesos i entre els 4 i 5 anys de vida. Només el 20 % de les OMA estan produïdes per virus.

L’otoscòpia en nens és més difícil que en adults, el conducte pot ser estret i tenir cera i pot ser difícil la seva visualització. A més, entre una membrana timpànica normal i un timpà enrogit i bombat a punt de supurar, hi ha moltes situacions intermitges.

Podem confondre una OMA amb una otitis mitjana amb vessament, en aquest cas el tractament antibiòtic és innecessari. En resum, podem parlar en alguns casos de diagnòstic definitiu de OMA i en uns altres de diagnòstic no definitiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *