Estapedectomia i otosclerosis

La gran majoria d’intervencions d’estapedectomia es fan en el cas de patir una otosclerosis.

Encara que estapedectomia literalment significa extirpar l’estrep, anomenem estapedectomia a una varietat de tècniques de cirurgia estapedial parcial.

L’otosclerosis és una malaltia metabòlica òssia de la càpsula òtica i de la cadena ossicular que pot alterar l’audició de forma progressiva fixant la platina de l’estrep en la finestra oval i/o alterant la funció auditiva de l’oïda interna.

audiopacks audiologia estapedectomia otosclerosis logopedia

El diagnòstic definitiu d’otosclerosis no se sol fer en la infància, encara que el 70% dels pacients comença a notar pèrdua d’audició entre els 11 i els 30 anys d’edat. L’otoscòpia en pacients amb otosclerosis és normal.

Tot i visualitzant la membrana timpànica normal i amb un resultat de timpanometria tipus A, pot existir hipoacusia transmissiva per alteracions aïllades congènites en el martell o l´enclusa.

En adults i sobretot en nens, en els quals l’otosclerosis és més infreqüent, el pacient que compleix criteris clínics i audiològics per ser intervingut d’estapedectomia ha de ser informat (si és un nen, seran informats els seus pares)  dels avantatges i riscos que té la cirurgia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *