Nens: Hipoacúsia unilateral

Aquesta hipoacúsia es produeix en nens que presenten audició normal en una oïda i una hipoacúsia de grau divers en l’oïda contralateral.

Aquestes hipoacúsies són més difícils de detectar, doncs en molts casos el comportament auditiu del nen no evidencia una disminució auditiva.

Es tracta de nens que habitualment responen a estímuls auditius de diferent freqüència, i fins i tot d’intensitat suau, sempre que es trobin en un ambient auditiu favorable.

No obstant això poden presentar dificultats per realitzar tasques basades en la percepció auditiva, sobretot quan es tracta de tasques que impliquin la funció figura-fons auditiu, és a dir, en presència de soroll de fons.

L’avaluació i orientació d’aquests nens requereix especial cura. D’una banda, resulta difícil determinar el llindar de l’oïda pitjor per la dificultat per emmascarar correctament en nens, i per tant correm el risc d’obtenir una “corba ombra”, és a dir, obtenim una resposta que en realitat correspon a la percepció de l´oïda normal.
Les proves objectives són orientatives però no definitives en quant als llindars d’audició i a la seva “funcionalitat”. De totes maneres la realització d´una prova de Potencials evocats d´estat estable (PEA-EE), ens ajudarà a trobar els llindars auditius de l´oïda explorada. No obstant això, aquesta mateixa dificultat ens impedeix precisar si es tracta d’una oïda “útil”, o si per contra, no és capaç d’aportar informació auditiva útil. Hem de tenir en compte que en la majoria dels casos es tracta d’una oïda no estimulada, i per tant la seva resposta pot no ser el llindar auditiu real.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *