Evolució de l’implant coclear pediàtric

audiopacks audiologia evolucio implants coclears barcelona centro oficial advanced bionics

Durant els últims 15 anys, l’Implant Coclear (IC) s’ha generalitzat com la resposta tecnològica més adequada per als nens i nenes que presenten una hipoacúsia neurosensorial de tipus profunda i que els permet accedir a una audició funcional per poder accedir al llenguatge i al món sonor.

Existeix un consens generalitzat sobre el benefici de l’IC a tots els nivells del desenvolupament dels nens, sobretot quan es poden beneficiar de l’implant des d’una edat molt precoç.

Una vegada comprovada l’eficàcia de l’IC però també les seves limitacions, s’ha abordat el tema d’estudiar el funcionament normal de l’audició i una de les seves característiques fonamentals, la binauralitat.

Els avantatges principals d’una audició binaural són la millora de la comprensió del llenguatge en situació de soroll i la possibilitat de localitzar la font sonora.

En l’actualitat distingim dues situacions:

  1. Implantació seqüencial: que és la més freqüent (sobretot en nens) i es caracteritza per una diferència d’anys entre la col·locació del primer IC i la del segon.
  2. L’altra situació, la de la implantació simultània , és a dir, s’implanten les dues oïdes alhora. Al nostre país aquesta opció encara que existeix, està encara poc estesa.

Progressivament, estan augmentant el nombre de nens amb doble implantació simultània precoç, donat que els resultats que estan donant, semblen ser més immediats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *