Processament digital del senyal

Existeixen diferents tipus de senyals, com els elèctrics, magnètics, pneumàtics, lluminosos etc. En aquest cas explicarem els senyals elèctrics, que són corrents que poden emmagatzemar informació.

Els senyals es poden crear de forma artificial o natural. Per exemple, la radiació electromagnètica d’una estrella i la velocitat del vent serien senyals naturals. En canvi, l’emissió d’un canal de Tv i els telèfons mòbils, entre d’altres, constituirien senyals elèctrics.Audiòfons: Processament digital de la senyal audiopacks DSP barcelona

Els senyals es representen matemàticament a través de funcions d’una o més variables independents. El temps és la variable independent més comuna, i senyals com la veu, ondes de ràdio, etc. depenen d’ell. Tot i així, les imatges són funcions de 2 variables independents, doncs emmagatzemen informació de color segons les cordenades X i Y d’un pla.

És important conèixer, segons el camp que ens ocupa, que el processament d’audio cobreix diferents camps implicats en processar sons als humans. Les principals àrees són la reproducció de música d’alta fidelitat, xarxes telefòniques i parla sintètica (ordinadors que reconeixen i produeixen patrons de parla humana).

Aquestes àrees són molt importants per l’oïda humana. El processament digital de la senyal (DSP) ha comportat gran avenços en el processament d’audio.

Els fonaments del DSP es basen en la descripció de les senyals digitals com una successió de nombres amb representació numèrica adequada i la descripció de sistemes digitals. La descripció dels sistemes digitals ha de ser descrita per algoritmes de software, amb l’objectiu de trobar una seqüència de sortida de nombres a partir d’una seqüència d’entrada de nombres.

La versatilitat dels equips de DSP és la raó fonamental del seu increment en l’ús actualment. La versatilitat consisteix en la possibilitatd’implementar diverses estructures en un mateix harware, al modificar-se únicament el software. El que comporta que un mateix equip desemvolupi diferents aplicacions. S’estableix, d’aquesta manera, una major demanda del producte, implicant la reducció del cost de producció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *