Funcions del motlle en l’adaptació protètica

La funció principal del motlle auditiu és la de canalitzar el so ampificat desde l’auricular de l’audiòfon fins a la cavitat residual existent entre el final del mateix i la membrana timpánica.

En el cas de les adaptacions RIC (auricular dins de l’oïda), la funció més important és la de contenir l’auricular a l’interior del conducte auditiu extern al no produir-se conducció del so.

Audiòfons: Funcions del motlle en l’adaptació protètica audiopacks barcelona

A més a més de la funció general de conducció, els motlles auditius han d’excercir una altra serie de funcions. Aquestes són:

  • Oclusió, ha de proporcionar una estanqueitat acústica suficient per a la pèrdua auditiva, de tal manera que eviti el feedback o xiulet. Aquesta és la raó de més pes a l’hora de decidir la forma física del motlle, el material o el venting a realizar.
  • Retenció, la pròtesis ha de romandre en el conducte auditiu extern (CAE) a on està insertada i no ha de desplaçar-se contínuament del mateix. Aquest problema pot aparèixer  en el moment que fem els motlles si suprimim zones de l’ajust com pot ser en el cas dels motlles canal. A més a més, ha de proporcionar suport a través del tub d’audició a la prótesis retroauricular (BTE), penjant-la de forma correcta darrera del pabelló auricular.
  • Estètica, hem de realizar motlles visualment agradables, ben lluents i lacats, i que respectin fidelment les corbes del pabelló auricular i del CAE sense sobresortir de cap d’elles.
  • Comfort,  els motlles són usats durant moltes hores al dia, pel que no han d’estar sobredimensionats ni infradimensionats, i no poden tenir ni zones tallants ni arestes. A més a més, hem de considerar la facilitat en la manipulació amb l’objectiu que sigui còmode per inserir-lo i extraure’l,  garantint d’aquesta forma la situació adeqüada en la seva posició d’inserció.
  • Modificació curva de resposta, el motlle modifica les corbes obtingudes en les medicions amb sonda a l’oïda real (REAR o REIG).  Degut a això, hem de controlar a través de les mesures amb sonda, quin és el guany aportat a l’usuari i en el cas de no coincidir amb l’ajust, procedir a reajustar l’audiòfon.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *