Localització del so amb pèrdua unilateral

Localització del so (el desafiament de la pèrdua auditiva unilateral)

Imagina un món on la percepció del so és un desafiament constant. Aquesta és la realitat de les persones que viuen amb pèrdua auditiva unilateral (UHL).

Una UHL és una condició que afecta només una oïda mentre deixa l’altre amb capacitats auditives normals. Un inconvenient important, gairebé insubstituïble, és la localització del so.

 

Pèrdua auditiva unilateral

La pèrdua auditiva unilateral pot afectar diversos aspectes de la vida d’una persona, inclosa la comunicació, la consciència espacial i la qualitat de vida en general. La gravetat pot variar.

Pot afectar persones de totes les edats. Pot ser present des del naixement o adquirir-se més endavant en la vida a causa de diversos factors.

 

Localització del so

Una de les dificultats significatives que enfronten les persones amb UHL és la capacitat de localitzar els sons amb precisió.

La localització del so es refereix a la capacitat del cervell per a determinar la direcció i la distància d’una font de so.

Es basa en la capacitat del cervell per a analitzar diferències subtils en la intensitat del so, el temps d’arribada i la freqüència entre les oïdes. En processar aquests senyals, les persones amb audició normal poden determinar sense esforç la ubicació dels sons i identificar amb precisió les seves fonts.

Amb una audició normal, confiem en les diferències de temps i volum entre les nostres dues oïdes per a localitzar amb precisió els sons en el nostre entorn.

No obstant això, les persones amb UHL manquen d’aquest avantatge binaural, la qual cosa dificulta la localització del so.

 

Desafiaments de la UHL

  • Precisió de localització reduïda: les persones amb UHL experimenten una reducció significativa en la seva capacitat per a localitzar el so amb precisió. Amb només una oïda en funcionament, manquen dels senyals auditius binaurals naturals que ajuden en la localització precisa del so. Això pot generar dificultats per a determinar la direcció des de la qual s’origina un so, la qual cosa genera possibles riscos de seguretat i desafiaments en les activitats quotidianes.
  • Deteriorament de la consciència espacial: la localització del so juga un paper vital per a proporcionar a les persones una sensació de consciència espacial. Per a les persones amb UHL, aquesta consciència espacial es veu compromesa. Això genera dificultats per a localitzar sons com a vehicles que s’acosten, alarmes o identificar l’origen de les converses en entorns concorreguts. Això pot conduir a un augment de l’ansietat, reducció de la confiança i aïllament social.
  • Dificultats de comunicació: La localització precisa del so és essencial per a una comunicació eficaç. Les persones amb UHL sovint tenen dificultats per a identificar la direcció de la veu d’un parlant. Això fa que sigui un desafiament participar en converses grupals o seguir el flux del diàleg. Això pot donar lloc a males interpretacions, malentesos i sentiments d’exclusió, afectant les relacions personals i professionals.
  • Desafiaments educatius: els nens amb UHL enfronten dificultats addicionals en entorns educatius. La localització precisa del so és crucial per a l’aprenentatge a l’aula. Permet als estudiants situar ràpidament la font de la veu d’un mestre, seguir instruccions i participar activament en discussions. UHL pot obstaculitzar la capacitat de participar plenament en el procés d’aprenentatge, la qual cosa podria afectar el rendiment acadèmic i l’autoestima.

 

Estratègies d’afrontament i dispositius d’assistència

Si bé UHL presenta desafiaments per a localitzar el so, existeixen estratègies i tecnologies disponibles per a mitigar l’impacte:

 

  • Rehabilitació auditiva:  els programes d’entrenament auditiu poden ajudar a les persones amb UHL a millorar les seves habilitats de localització de sons centrant-se en el processament auditiu i els exercicis de consciència espacial. Aquests programes tenen com a objectiu millorar la capacitat del cervell per a interpretar senyals de so i millorar la precisió general de la localització.
  • Dispositius auditius: els dispositius d’assistència, com els audiòfons de conducció òssia, els audiòfons CROS (encaminament contralateral del senyal) o els implants coclears poden proporcionar una millor percepció del so i capacitats de localització. Aquests dispositius transmeten el so de l’oïda afectada a cau d’orella que funciona, la qual cosa permet una millor comprensió de la direccionalitat del so.
  • Senyals visuals: les persones amb UHL poden confiar en els senyals visuals per a complementar la seva localització de so deteriorada. Observar l’entorn, llegeix els llavis i parar esment als gestos pot proporcionar informació complementària valuosa per a millorar la consciència situacional.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *