audiopacks historia audiologia

Història de l’audiologia

audiopacks entienden entenen oidos oides ruido soroll

Com entenen les oïdes en soroll?

audiopacks sordera cazador caçador

La sordesa del caçador

audiopacks perdida auditiva pendiente inversa pendent perdua

Pèrdua auditiva de pendent inversa

audiopacks audiologia oido interno oïda interna

L’oïda interna

audiopacks audiologia oído medio oïda mitjana

L’oïda mitjana