Audiòfons

Els audiòfons són dispositius electrònics, alimentats per piles o bateries recarregables que milloren la capacitat de comunicació de les persones amb pèrdua auditiva.

Cada dia la tecnologia dels audiòfons és més sofisticada. Els audiòfons digitals actuals amplifiquen els sons suaus perquè l’usuari pugui escoltar-los, seguint el mateix principi que en els audiòfons d’abans, excepte que ara ofereixen molts més avantatges que en el passat. Aquestes millores inclouen característiques i funcions que protegeixen l’oïda, a fi d’evitar que sons sobtats (com a cops de porta), no sonin tan alts. Disposen de classificadors ambientals que ajusten automàticament les funcions dels audiòfons a partir dels sons externs, així com funcions que permeten la transmissió sense fil per a poder parlar pel telèfon mòbil o escoltar la televisió directament a través d’ells.

Els audiòfons actuals amplifiquen el so per a adaptar-se als requisits d’audició de cada persona i són fàcilment regulables per part de l’usuari des del seu telèfon mòbil. Els audiòfons són petites invencions tecnològiques que poden canviar el seu món. Vingui a conèixer els nostres audiòfons en Audio [Packs].

Estils

Audio [Packs] té a la seva disposició tots els estils d’audiòfons que existeixen en l’actualitat. La millor selecció dels seus audiòfons vindrà determinada per diferents factors:

 • La forma i grandària del pavelló auricular.
 • La morfologia del conducte auditiu.
 • El grau de la pèrdua auditiva.
 • L’estil de vida de l’usuari.
 • Les preferències estètiques i de confort.
 • Les necessitats de connectivitat amb accessoris externs.

El professional d’Audio [Packs] tindrà en compte tots aquests factors quan li recomani els audiòfons més adequats. En cadascun dels diferents estils trobem diferents prestacions tecnològiques que s’utilitzaran per a gestionar el soroll i amplificar els sons de la parla.

Invisible en el canal (IIC)

Per a pèrdues auditives de lleus a moderades:

 • Audiòfon completament invisible.
 • Fabricat a mida.
 • Alimentació per pila de Zinc / Aire.
IIC
Completament en el canal (CIC)

Per a pèrdues auditives de lleus a moderades / severes:

 • Audiòfon virtualment invisible.
 • Fabricat a mida.
 • Alimentació per pila de Zinc / Aire.
 • Disponibilitat de connectivitat.
CIC
En el canal (ITC) / Mitja contxa (HS)

Audiòfon per a pèrdues auditives de lleus a severes:

 • Disponible en diferents nivells tecnològics amb grandària continguda.
 • Fabricat a mida.
 • Alimentació per pila de Zinc / Aire.
 • Disponibilitat de connectivitat.
 • Controls manuals limitats.
ITC
En l’oïda (ITE)

Per a pèrdues auditives de moderades a severes:

 • Fabricat a mida.
 • Alimentació per pila de Zinc / Aire.
 • Disponibilitat de connectivitat.
 • Disponibilitat de control de volum i canvi de programa.
ITE
Auricular en el canal (RIC)

Per a pèrdues de lleus a severes:

 • Audiòfon d’adaptació oberta confortable.
 • Auricular en l’oïda.
 • Dissenys elegants i discrets.
 • Opció pila Zinc / Aire o bateria recarregable.
 • Disponibilitat de connectivitat.
 • Disponibilitat en diferents colors.
 • Disponibilitat de control de volum i canvi de programa.
RIC
Darrere de l’oïda (BTE) i Mini darrere de l’oïda (miniBTE)

Per a pèrdues de moderades a profundes:

 • Audiòfon discret i disseny elegant.
 • Disponible en diferents nivells tecnològics amb grandària continguda.
 • Opció pila Zinc / Aire o bateria recarregable.
 • Ajust mitjançant tulipa o motlle a mida.
 • Disponibilitat de connectivitat.
 • Disponibilitat en diferents colors.
 • Disponibilitat de control de volum i canvi de programa.
BTE

Components bàsics dels audiòfons

A excepció de la miniaturització, la tecnologia bàsica dels audiòfons es la mateixa des de fa anys. Bàsicament, el sistema ha de detectar la senyal acústica, amplificar-la (lo que significa que necessita de una font d’energia), i després conduir-la dins de l’oïda.

Mentre que els antics audiòfons estaven basats en la tecnologia d’amplificació analògica, avui els audiòfons utilitzen tecnologia d’amplificació digital. La següent llista descriu els components bàsics d’un audiòfon digital.

PROCESAMIENTO DEL SONIDO6 CAT
Micròfon

Es un transductor auditiu que converteix la senyal acústica del camp sonor en una senyal elèctrica que passa al amplificador de l’audiòfon.

Auricular

Es un transductor auditiu que converteix la senyal amplificada de l’audiòfon en una senyal acústica que se envia a l’oïda de l’usuari.

Conversor digital

La senyal elèctrica es digitalitzada per a poder ser manipulada i processada amb diferents algoritmes. Posteriorment, la senyal digital reconvertida en una senyal elèctrica s’envia a l’auricular de l’audiòfon.

Amplificador

Es el cor de l’electrònica de l’audiòfon. La senyal d’entrada augmenta de nivell i es filtra freqüencialment per a ser enviada al conversor digital.

Bateria

Proporciona la font d’energia de l’audiòfon. Les bateries poden ser de diferents mides depenen de les necessitats de potència. Els nous models utilitzen bateries recarregables de ió-liti.

Control de volum

Molts audiòfons tenen un control de volum en forma de roda o polsador. Hi ha models que poden ajustar-se a través d’un control remot. Els audiòfons moderns ho fan a través del telèfon mòbil.

Prestacions avançades dels audiòfons

A més de les característiques bàsiques dels audiòfons, existeixen altres prestacions disponibles en els audiòfons actuals. Algunes d’elles estan creades per a facilitar el seu ús, unes altres per a millorar l’audibilitat i la comprensió en ambients sorollosos, unes altres per a millorar el confort i les més noves per a millorar la connectivitat.

Cancel·ladors de Feedback

El feedback acústic passa quan el so que emet l’auricular de l’audiòfon s’escapa del conducte auditiu extern de l’usuari i torna a ser captat per el micròfon del propi audiòfon. A major severitat de la pèrdua auditiva i a major obertura de l’acoblador utilitzat, major serà la probabilitat que es produeixi el feedback. Aquest so pot ser molest i incòmode per a l’usuari i per a les persones que l’envolten. La gran majoria dels audiòfons actuals incorporen un mecanisme que detecta molt ràpidament el feedback i el cancel·la, però hem de tenir en compte que cal seleccionar un acoblador que segelli tan bé com sigui possible el conducte auditiu extern per a evitar la indesitjada xiulada.

Li oferim alguns suggeriments per a evitar el feedback:

Extregui l’acoblador o motlle de la seva oïda i torni a col·locar-lo intentant que segelli tan bé com sigui possible el conducte auditiu.
Acudeixi al seu otorrinolaringòleg per a fer una revisió de l’oïda, la cera pot ocasionar el feedback.
Si el feedback persisteix demani una cita amb el seu audiòleg protètic per a solucionar-ho.

Control Automàtic de Guany – Sortida (AGCo)

El AGCo o compressió de sortida s’usa per a fixar un sostre per als sons alts. S’ajusta en funció del llindar de disconfort dels nostres pacients.

Control Automàtic de Guany – Entrada (AGCi)

El AGCi , o compressió d’entrada, Sovint esmentada com a Compressió Dinàmica d’Amplada de Banda (WDRC), s’usa per a recol·locar la senyal de la paraula (i altres sons d’entrada) en el reduït rang dinàmic que té l’usuari d’audiòfons amb hipoacúsia sensoneural. Si els sons d’entrada tenen 60 dB de rang, i el pacient només té 30 dB de rang útil d’audició, els sons poden comprimir-se amb una relació de 2:1. Així aconseguim adaptar-nos a la zona útil d’audició. El motiu és que una persona amb una pèrdua auditiva necessita més guany per als sons suaus que una persona que no té hipoacusia, i més so per els sons mitjans que per als forts. El WDRC compleix això automàticament, de fet, si el WDRC es programa correctament en les diferents freqüències, la majoria d’usuaris d’audiòfons no tindrà la necessitat d’usar un control de volum.

El control automàtic de guany (AGCi), és per tant una funció d’ajust de volum que es troba en tots els audiòfons moderns. L’objectiu de l’amplificació es fer que els sons suaus siguin audibles, els sons moderats còmodes i clars, i els sons forts tolerables.

Expansió

L’expansió redueix el guany dels sons indesitjats que són més suaus que la parla suau. L’objectiu és no amplificar els sorolls ambientals i proporcionar major confort en ambients tranquils.
Els audiòfons tenen un punt de genoll, o dit d’una altra manera, un punt de tall on els sons que se reben s’amplifiquen amb més intensitat que el propi so d’entrada. Això es diu compressió. La expansió redueix l’entrada dels sons suaus que estan per sota d’aquest Knee-point. L’expansió és per tant l’oposat de la compressió.

Reductor de sorolls

Els audiòfons digitals permeten analitzar el senyal d’entrada y diferenciar la parla del soroll. Aquest procés es realitza de manera simultània en diferents canals. Si la senyal dominant s’entén com a soroll en un canal de l’audiòfon, llavors es produeix una reducció en el guany en aquest canal en concret. Això, d’altre banda, es poc probable que succeeixi, pel fet que el soroll es troba normalment a tot arreu, o dit d’una altre forma, el soroll es present en diverses freqüències simultàniament. Cal tenir en compte que no tots els supressors de soroll dels diferents fabricants funcionen de la mateixa manera, per la qual cosa l’audiòleg protètic haurà d’escoltar el seu pacient en les visites d’ajust per a entendre la millor graduació dels supressors de soroll de l’audiòfon. Tingui en compte, de totes maneres, que el que un usuari d’audiòfons pot considerar soroll (el soroll de fons de gent en una festa) pot no considerar-se coma tal per l’audiòfon. No està comprovat científicament que aquesta característica millori la comprensió de la paraula en situacions complexes d’escolta.

Processador digital de la senyal

Fins fa poc, la majoria dels audiòfons utilitzaven un processador analògic de senyal. Això ha canviat ràpidament durant els últims anys, i avui la immensa majoria dels audiòfons adaptats utilitzen un processador digital del senyal. L’avantatge del processament digital és que es necessita menys espai, permetent al fabricador incloure més prestacions de programació en una caixa més petita. A través de l’ús d’aquest processament del senyal, l’audiòfon pot realitzar una anàlisi del senyal d’entrada, i realitzar una classificació raonable del contingut – Parla versus soroll de fons o feedback acústic (xiulets) versus música, per exemple. Aquesta classificació pot usar-se com un disparador automàtic d’aquestes característiques especials.

Tecnologia de Micròfons direccionals

Utilitzant micròfons direccionals, és possible configurar un audiòfon en el qual els sons que arribin des dels laterals i sobretot des de darrere, s’amplifiquin menys que els sons que arriben de front. Això pot usar-se com una mena de reductor de soroll espacial si la posició de l’usuari és correcta. Els micròfons direccionals poden ser presents en tots els audiòfons exceptuant els intracanals CIC´s (a causa de la seva petita grandària). És important ressaltar que la tecnologia direccional no millora la localització del so. La recerca ha demostrat que els usuaris d’audiòfons prefereixen els micròfons direccionals per a situacions en soroll, sobretot quan:

 1. L’origen del soroll prové de darrere de l’usuari.
 2. La persona amb qui estem mantenint una conversa està situada davant de l’usuari.
 3. L’usuari està prop de la persona amb la qual parla.
 4. L’habitació té poca reverberació.

Alguns audiòfons canvien automàticament a una manera direccional quan el senyal detectat coincideix amb les característiques de l’algorisme. Els audiòfons amb direccionalitat adaptativa localitzen una font de soroll individual (per ex. un cotxe passant per davant d’un vianant), intentant reduir al màxim el guany cap a la localització de la font de soroll.

En l’actualitat estan apareixent en el mercat noves estratègies, com el sistema MSAT (multiple speaker Acces technology) de Oticon. Aquesta estratègia redueix el soroll ambiental mentre l’usuari té accés a les diferents veus que hi ha en l’ambient, fent possible que l’usuari es focalitzi cap a la conversa que li interessi. Aquest sistema està cridat a substituir els tradicionals sistemes de direccionalitat i reductors de soroll. El MSAT no aïlla a l’usuari i manté l’accés a diferents oradors.

Múltiples canals

La majoria dels audiòfons actuals tenen molts canals. Cada canal representa una porció del rang de freqüència important per a la comprensió de la paraula. Un avantatge que aporten els múltiples canals és que el guany i la compressió poden programar-se de manera diferent per a poder reflectir els canvis segons l’audició del pacient en les diferents freqüències. Els múltiples canals també són útils per a implementar altres característiques com els reductors de soroll i cancel·ladors de feedback. No hi ha consens respecte a quants canals són suficients o massa per a garantir la millor discriminació del senyal.

Múltiples programes de memòria

La memòria és una localització on emmagatzemar el comportament dissenyat per a situacions particulars d’escolta dels audiòfons. És habitual que els audiòfons tinguin dues o tres memòries. Per exemple, en un audiòfon amb tres memòries, és comuna que la memòria un sigui per a escolta en silenci, la memòria dos per a situacions d’escolta en soroll, i la memòria tres per al telèfon. D’altra banda, molts usuaris d’audiòfons comenten que una memòria ja funciona correctament en moltes situacions d’escolta, i per tant només usen una.
El canvi de memòria s’usa pressionant un polsador en l’audiòfon, o amb un control remot. En alguns audiòfons, el canvi de programa es realitza automàticament.

Bobines

Amb aquest circuit especial, els senyals electromagnètics poden recollir-se des de l’auricular del telèfon i ser amplificades d’una forma similar a l’amplificació que realitza un audiòfon. Encara que hi ha molts usuaris d’audiòfons que reporten una millora notable amb aquest sistema, es detecten moltes diferències en els resultats, depenent de l’audiòfon i del telèfon usat. Les bobines no estan disponibles en alguns models molt petits, a causa de les limitacions d’espai. Sovint, els audiòfons amb múltiples memòries dediquen una memòria a la bobina telefònica. En aquestes ajudes, la bobina pot activar-se utilitzant el polsador de canvi de programa o usant el control remot.

Data Logging

Mitjançant aquesta prestació avançada l’audiòfon registra automàticament les situacions d’escolta que ha experimentat l’usuari així com els ajustos que ha realitzat, com a canvis de volum. Després que l’usuari hagi utilitzat els seus audiòfons durant una setmana, l’audiòleg protètic podrà llegir les dades per a realitzar ajustos molt més precisos. Alguns audiòfons, denominats “que aprenen”, són capaços de realitzar autoajustos sobre la base d’aquests registres. 

Audiòfons aparellats

Avui dia, els audiòfons poden comunicar-se entre si. Mitjançant transmissió per radiofreqüència, els audiòfons (adaptació bilateral) comparteixen informació en temps real. Això proporciona beneficis al pacient ja que els ajustos de guany o els canvis de programa només han de realitzar-se en un audiòfon. Els canvis de guany i ajust s’executaran automàticament en l’altre audiòfon.

Connectivitat Wireless

Aquesta tecnologia ha estat una de les millors aportacions tecnològiques dels últims anys. La possibilitat d’aparellar els audiòfons a altres dispositius d’àudio (telèfons, televisors, micròfons…), ha millorat la qualitat de vida a les persones amb pèrdua d’audició. Les queixes tradicionals dels usuaris d’audiòfons estaven focalitzades cap als pobres resultats obtinguts en relació a la comprensió del telèfon, la televisió, o a un orador en una situació de soroll ambiental, amb els audiòfons d’antany.

Avui dia, i gràcies a la connectivitat wireless aquests problemes estan superats.

Transposició freqüencial

En algunes ocasions, part de l’oïda interna sofreix el que denominem una “zona coclear morta” que significa que les cèl·lules ciliades internes han desaparegut i que per tant aquestes freqüències en concret no poden beneficiar-se de l’amplificació que li ofereix l’audiòfon. La transposició freqüencial és una prestació avançada que han incorporat la majoria de fabricants en les últimes generacions dels seus audiòfons, que permet traslladar la informació del rang de freqüències que correspon a una zona coclear morta a freqüències més greus on l’oïda si té resposta.

Connectivitat

Aquesta tecnologia ha estat una de les millors aportacions tecnològiques dels últims anys. Els audiòfons del passat limitaven enormement la possibilitat d’usar accessoris d’àudio com a telèfons i reproductors de música amb els audiòfons. Les queixes tradicionals dels usuaris d’audiòfons antics estaven focalitzades cap als pobres resultats obtinguts en relació a la comprensió del telèfon, la televisió, o a un orador en una situació de soroll ambiental.

Amb la tecnologia actual, la possibilitat d’aparellar els audiòfons a altres dispositius d’àudio (telèfons, televisors, micròfons…), ha millorat la qualitat de vida a les persones amb pèrdua d’audició. Avui dia, i gràcies a la connectivitat mitjançant Bluetooth aquests problemes estan superats.

Els audiòfons i el Bluetooth

Desenvolupat a través de la col·laboració de les principals empreses tecnològiques, Bluetooth és un protocol de comunicacions que serveix per a la transmissió sense fil de dades (fotos, música, contactes…) i veu entre diferents dispositius que es troben a curta distància, dins d’un radi d’abast que, generalment, aconsegueix els deu metres. La tecnologia utilitza ones de ràdio establertes en una alta freqüència (2.4 GHz en el cas dels audiòfons) per a transmetre dades sense interferències ni riscos de seguretat. S’ha desenvolupat una àmplia varietat de productes que incorporen connectivitat Bluetooth, incloent-hi telèfons mòbils, reproductors de música, ordinadors, tauletes, televisors i rellotges.

bluetooth 1
La tecnologia Bluetooth és una plataforma sense fil segura.

La connectivitat directa ha estat possible i de manera exclusiva mitjançant dispositius Apple (Iphone, Ipad i Ipod), pel fet que va ser la marca californiana la que va patentar aquesta connectivitat amb els audiòfons. Eren els anomenats audiòfons “Made for Iphone”.

Des de l’aparició en 2020 d’Android 10 i del Bluetooth 5.0, aquesta connectivitat directa ja és possible mitjançant els telèfons Android d’última generació.

Amb un telèfon Android puc connectar-me als meus audiòfons?

Els diferents fabricants han pensat en aquesta possibilitat. A pesar que la majoria dels audiòfons actuals són “Made for Iphone”, hi ha molts usuaris que prefereixen el sistema Android i que ens disposen de l’última generació de Bluetooth 5.0 en els seus dispositius.

Per a ells els diferents fabricants han creat els transmissors sense fils, que serveixen per a connectar els dispositius mòbils amb els audiòfons wireless. Els audiòfons wireless poden aparellar-se amb el transmissor sense fil, i aquest al seu torn, s’aparella amb dispositius externs. Depenent de la marca, aquest transmissor es col·loca en la solapa de la camisa mitjançant una pinça, o se situa al voltant del coll com si fos un collaret.

Quins són els avantatges de la transmissió a través de Bluetooth?

Les possibilitats de personalització mitjançant comunicació directa mitjançant un Iphone o un transmissor als teus audiòfons aporten molta satisfacció i opcions que abans no estaven disponibles:

Experiència auditiva personalitzada

En general, el senyal d’àudio es pot configurar perquè es transmeti a tots dos audiòfons de manera simultània, tenint sempre en compte la configuració usada en els audiòfons. A més, valors com el volum d’emissió, el to (greu / agut) o la sensibilitat del micròfon exterior dels audiòfons es pot ajustar des de la plataforma d’adaptació dels audiòfons. Expliqui al seu Audioprotètic quina és la seva experiència amb aquests dispositius i ell realitzarà la graduació més adequada a través del programari de programació.

Múltiples connexions

La possibilitat de poder triar quina és l’entrada d’àudio desitjada en funció de la necessitat és una de les grans aportacions d’aquests audiòfons. Si estem escoltant la televisió directament als nostres audiòfons mitjançant un transmissor i ens entra una trucada a través del telèfon, el sistema prioritzarà la trucada entrant. Quan finalitzem la conversa, automàticament tornarem a escoltar la televisió als nostres audiòfons.

App a la seva mida

La possibilitat de graduar el volum extern o poder fer un canvi de programa dels seus audiòfons, estava limitat al control manual. Els polsadors o palanques situats en les pròpies carcasses dels audiòfons eren fins fa poc l’únic sistema mitjançant el qual un usuari podia fer aquests canvis. Això provocava a vegades una certa incomoditat i poca privacitat. Aixecar-se el pèl i començar a tocar-se l’orella pot resultar enutjós durant una reunió de treball o en moments d’intimitat amb la teva parella.

La possibilitat de controlar els audiòfons mitjançant una App en el mòbil ha resultat d’enorme atractiu per als usuaris d’audiòfons. La informació que facilita l’App no sols fa referència al volum dels audiòfons, sinó que a més podem conèixer la seva localització, l’estat de la pila o bateria, les hores d’ús i el registre dels canvis que realitzem en ells.

Audiòfons recarregables

Els audiòfons recarregables tenen bateries incorporades integrades no extraïbles per a l’usuari, a diferència dels audiòfons amb bateries d’un sol ús tradicionals. En lloc d’obrir el portapilas per a desconnectar els audiòfons, els audiòfons recarregables han de carregar-se cada nit, de manera similar a com ho fem amb els nostres telèfons mòbils.

Avantatges d’utilitzar bateries recarregables
 • Llarga vida útil. Els audiòfons actuals utilitzen bateries d’ions de liti, que ofereixen autonomia de fins a 30 hores d’ús i poden durar aproximadament cinc anys abans de necessitar el seu reemplaçament. Les generacions anteriors d’audiòfons recarregables utilitzaven bateries d’hidrur metàl·lic de níquel, que necessitaven reemplaçar-se cada any. Les bateries de zinc de metall platejat, les primeres a alimentar els audiòfons, només duraven sis mesos abans que necessitar el seu reemplaçament. Mentrestant, els audiòfons amb bateries d’un sol ús tradicionals tenen autonomies d’entre 5 i 20 dies, en funció del tipus d’audiòfons que utilitzem.
 • Més seguretat per als nens. Els audiòfons per als nens menors de 3 anys han d’incorporar portapilas de seguretat, això requereix usar una eina per a desconnectar els audiòfons cada vegada que no s’usen, sent bastant pesat per als pares. D’altra banda, en els casos dels nens majors de 3 anys s’usen tradicionalment portapilas normals, sent probable la ingestió de la pila per part del propi nen que usa audiòfons, els seus germans o companys de classe.
 • Els audiòfons recarregables són molt més segurs en aquest sentit, perquè la bateria no té extracció possible.
 • Més fàcil de manejar. Les persones que tenen dificultats visuals o d’habilitat manual tenen tradicionalment dificultats per a substituir les piles d’un sol ús. Els audiòfons recarregables eliminen aquestes dificultats, el sistema de recàrrega és molt senzill i no té interpretació possible.

Manteniment

Com mantenir els seus audiòfons?

La cura i manteniment dels audiòfons és essencial per a garantir un correcte rendiment d’aquests. Hem de tenir en compte que els audiòfons són dispositius electrònics que estan en contacte continu amb la pell, la suor o la cera. De la mateixa manera que hem de realitzar una neteja de les nostres ulleres, també hem de cuidar els nostres audiòfons:

 • Netejar els audiòfons a la nit. Després de l’ús diari, la neteja dels audiòfons facilita enormement el correcte rendiment d’aquests. Tant si és usuari d’audiòfons retroauriculars o intrauriculars, la neteja de la part que està en contacte amb el Conducte auditiu extern serà de gran ajuda perquè el seu funcionament sigui eficient durant el següent dia d’ús.
Spray neteja

El nostre cos segrega normalment cera, suor i altres secrecions de manera natural. El contacte d’aquests elements amb els seus audiòfons pot afavorir l’aparició de bacteris, fongs i virus. Aquestes són algunes de les causes de dolor per èczemes i infeccions que poden ser molt nocives.

La neteja regular dels seus audiòfons permet que aquests estiguin lliures de microbis.

Aquest Esprai assegura la neteja de la seva solució auditiva. Conté etanol, aigua, metiletilcetona i oli de lavanda.

spray de limpieza
Tovalloletes de neteja

Conté 30 tovalloletes de neteja humitejades per a una pràctica neteja de la seva solució auditiva.

Toallitas de limpieza
Líquid desinfectant

Líquid per a desinfectar motlles i tulipas en audiòfons retroauriculars (BTE i mini BTE)

Pastilles d’assecat

Indicat per a l’assecat i extracció d’humitat dels audiòfons, haurem de substituir la pastilla cada quinze dies per a garantir el seu correcte funcionament.

Col·locarem una pastilla d’assecat dins del recipient d’assecat, emmagatzemant els audiòfons cada nit i eliminant la humitat acumulada durant el dia. 

pastillas de secado
Set de neteja

Aquest set inclou:

 • 30 tovalloletes de neteja.
 • 6 pastilles d’assecat.
 • 1 envàs d’assecat.
 • 1 pera.
 • 7 pastilles de neteja.
 • 1 capseta de neteja.
set limpieza
Set de neteja BTE/ Open

Aquest set inclou:

 • 30 tovalloletes de neteja.
 • 6 pastilles d’assecat.
 • 1 envàs d’assecat.
 • 1 pera.
 • 7 pastilles de neteja.
 • 1 capseta de neteja.
 • 30 fils de neteja.
BTE Kit

La humitat és el principal enemic dels audiòfons. Malgrat les millores en l’estancament dels audiòfons, on s’aïllen els blocs amplificadors, en persones que suen molt, en climes humits o en esportistes es recomana l’ús de dispositius per a eliminar la humitat. Aquests dispositius poden ser electrònics o mecànics, i es recomanaran en funció de les seves necessitats.

Visiti la nostra shop en línia per a tenir accés als millors productes d’assecat.

La majoria dels audiòfons actuals usen filtres per a protegir els auriculars dels audiòfons, sovint situats dins del conducte auditiu extern de l’usuari. Aquests filtres han de substituir-se periòdicament, perquè el seu bon estat facilita la sortida de la pressió sonora a través de l’auricular.

Visiti la nostra shop en línia per a tenir accés als millors filtres per a audiòfons.

Els recomanem visitar nostra shop en línia per a tenir accés als millors productes de neteja i manteniment.

Financiació

Ho puc pagar a terminis?

En Audio [Packs] sí, vostè tindrà la possibilitat de finançar fins a 24 mesos sense interessos.

Garantia

La vida útil dels audiòfons és una de la preguntes més formulades pels pacients que venen per primera vegada a buscar informació.

En Audio [Packs] posem a la seva disposició nostres Packs auditius perquè cada usuari pugui disposar de la seva solució auditiva més adequada en funció de les seves necessitats.

Consulti els nostres Packs auditius per a conèixer la millor garantia per als seus audiòfons.

Implant coclear

Un implant coclear és un dispositiu electrònic dissenyat per a proporcionar una percepció millorada del so. S’empra tant per a nens com per a adults amb pèrdua auditiva severa profunda. En tots ells els audiòfons no són suficients, perquè les cèl·lules ciliades de la còclea presenten una deterioració tan important, que l’amplificació proporcionada per ells no repercuteix en una millora de la comprensió de les paraules. En aquests casos, un comitè d’experts haurà d’avaluar al candidat amb la finalitat de conèixer si l’Implant coclear serà una solució òptima.

implante coclear
implante coclear nina

Un implant coclear consta de components externs, un processador de so i una antena receptora, que es pot col·locar i retirar fàcilment. També consta de parts internes, que s’implanten amb cirurgia i no són visibles: l’implant i la matriu d’elèctrodes. Els implants coclears generen impulsos elèctrics que es condueixen directament el nervi auditiu, emulant la funció natural de les cèl·lules ciliades de la còclea.

Com funciona un implant

implant 2

Els micròfons capturen els sons ambientals, així com senyals verbals o música.

El processador condueix aquests sons a través de la pell a l’implant. A continuació, l’implant transmet els senyals al llarg de la matriu d’elèctrodes.

implant 1
implant 4

Els elèctrodes individuals transmeten aquests senyals al nervi auditiu des d’on viatgen fins al cervell i són interpretades com a sons.

Quins son els component d’un sistema d’implant coclear?

Un implant coclear consta de components externs, un processador de so i una antena receptora, que es pot col·locar i retirar fàcilment.

També consta de parts internes, que s’implanten amb cirurgia i no son visibles: l’implant i la matriu d’elèctrodes. 
Els implants coclears eviten les cèl·lules ciliades danyades o que han desaparegut en la còclea i estimulen directament el nervi auditiu.

components implant coclear
audifon implant
matriu electrodes implant coclear

La solució bimodal

Hi ha moltes raons per les quals continuar usant un audiòfon en l’altra oïda. L’audiòfon proporciona volum i per tant major sensació sonora, millorant l’estereofonia. L’implant coclear li proporciona major claredat, i per tant major comprensió. Quan aquests dispositius funcionen conjuntament, poden proporcionar el so complet que desitja i la comprensió verbal que necessita.

Naida Link

La marca suïssa Phonak, llança al mercat el primer audiòfon dissenyat específicament per a treballar de manera sincronitzada amb l’implant coclear. Compta amb el processador de so Naída CI i l’audiòfon Naída™ Link.

Pel fet que utilitzen la mateixa plataforma, els dispositius Naída són capaços de comunicar-se entre ells a l’instant, proporcionant informació immediata al dispositiu contralateral i naturalitzant l’audició de l’usuari.

El Naída™ Link de Phonak és el primer i únic audiòfon dissenyat específicament per a tractar el so de la mateixa manera que un implant coclear. Això proporciona avantatges exclusius que faciliten l’audició amb tots dos dispositius alhora.

Prestacions avançades compartides entre tots dos dispositius per a una millor qualitat del so i comprensió en soroll

Els dos dispositius comparteixen plataforma, cosa que significa que incorporen les mateixes prestacions de gestió del so, millorant la qualitat del so i la comprensió en soroll. Tots dos dispositius empren la mateixa tecnologia automàtica avançada per a reaccionar i ajustar-se de la mateixa manera i al mateix temps enfront de situacions canviants.

Sentir millor en totes dues oïdes

Els dispositius Naída CI i Naída Link poden compartir senyals sonors entre si. Això significa que quan una oïda rep un senyal de manera clara, podrà enviar de manera instantània aquest senyal a cau d’orella contralateral i així poder millorar la claredat en totes dues oïdes.

Transmissió sense fil binaural

Podrà triar entre una àmplia selecció de accessoris sense fil Phonak per a poder escoltar senyals d’àudio externes de manera simultània en totes dues oïdes.

Connectats Com Mai Abans

Durant molts anys, molts usuaris d’implants havien renunciat a escoltar el telèfon o la televisió. Sistemes de missatgeria o subtítols en el cas de la televisió formaven part de les seves vides. Imaginar que avui podríem sentir les trucades o la televisió directament a través de l’implant coclear i l’audiòfon, semblava un conte de fades.

Avui dia, les crides amb mans lliures i la reproducció directa en streaming s’ha convertit en una cosa quotidiana en les nostres vides, i la normalització de la tecnologia Bluetooth® ha garantit la llibertat de connectar-se als dispositius que triem.

Per això Phonak AB han desenvolupat Naída CI Connect, una elegant solució integrada per a Naída CI Q90.

Transmissió directa

SENSE OBSTACLES

Ara pot transmetre trucades telefòniques o la teva música favorita mitjançant Bluetooth a través de l’implant coclear i de l’audiòfon de manera directa.

Amb un TV Connector pots transmetre el so del televisor directament al teu processador de so.

Li permet gaudir sense problemes de totes les teves trucades telefòniques, música favorita i programes de TV.

implante coclear mano scaled

Trucades amb Mans Lliures

REALITZA ALTRES TASQUES MENTRE TRUQUES

Amb Naída CI Connect, podrà escoltar les trucades procedents del seu telèfon mòbil a través del processador de l’implant i de l’audiòfon de manera similar a si estigués usant uns auriculars sense fils. Podrà, així mateix, respondre les trucades entrants sense ni tan sols tocar el telèfon. El seu Naída CI Q90 es converteix en uns auriculars sense fils Bluetooth amb micròfons incorporats que capten la seva pròpia veu en les trucades telefòniques.

mans lliures
 1. Els micròfons direccionals capten la teva pròpia veu
 2. Respon o finalitza simplement prement un botó
renuion plano

Connecta’t a qualsevol dispositiu

EL TEU TELÈFON, LA TEVA ELECCIÓ

Independentment del tipus de telèfon que usi, Naída CI Q90 es connecta a ell.
Funciona amb Android™, iOS i qualsevol telèfon clàssic. I no sols amb telèfons: Naída CI Q90 li connecta a tots els portàtils, tauletes i reproductors MP3 amb funcionalitat Bluetooth.
Compatibilitat Naída CI Connect.

Desenvolupat amb Tecnologia SWORD

SWORD ™ és el nou xip de la marca suïssa “Sonova Wireless One Radi Digital” que permet les prestacions de connectivitat de Naída CI Connect. Aquest xip de radio patentat de baix voltatge de 2.4 GHz té menor consum d’energia que qualsevol dispositiu auditiu que usi un sistema de Bluetooth clàssic. Aquest xip avantguardista està preparat per al futur, cosa que significa que és capaç d’admetre avanços en funcions sense fils i tot un món de solucions de serveis digitals per a les generacions futures de dispositius auditius.

Varetes auditives

Les varetes auditives són solucions vàlides per a una part les persones que necessiten una solució auditiva. La seva modernització recent ha permès que l’audioprotètic pugui realitzar la seva graduació des de l’ordinador, seguint un programa digital semblança al qual usem en els audiòfons.

Què són les ulleres auditives?

Les ulleres auditives o també conegudes com a varetes auditives, són dispositius mecànic-electrònics que permeten a l’usuari usar de manera simultània les ulleres per a solucionar la seva dificultat visual, i alhora, les varetes auditives per a produir l’estímul auditiu a través de la mastoide.

Varillas auditivas scaled

Els dispositius auditius estan col·locats en els extrems laterals de les ulleres i poden funcionar per via àrea o via òssia. La gran majoria d’usuaris ho usen per via òssia, aprofitant la vibració que produeixen a estimular la còclea produint un major estímul auditiu.

En definitiva, les varetes auditives són una solució còmoda, discreta i senzilla per a resoldre tots dos problemes.

Beneficis de les ulleres auditives
 • La miniaturització de les varetes laterals en els últims dissenys produeix comoditat i discreció a l’usuari.
 • Fàcil manteniment de la lent i de la vareta. A diferència dels audiòfons no hi ha una part dins del conducte auditiu de l’usuari, per la qual cosa no s’embruta de cera ni està exposada a molta humitat.
 • Possibilitat d’utilitzar-les com a ulleres de sol o graduades, en funció de la dificultat visual de l’usuari.
 • Permet tornar a escoltar persones que per diferents causes no poden usar audiòfons convencionals.
Usuaris de varetes auditives

Quan una persona té una pèrdua d’audició mixta o de transmissió, es converteix en candidat a usar aquest tipus de varetes auditives. Per diferents causes, hi ha persones que no poden usar un audiòfon convencional, vegem alguns exemples:

 • Otitis mitja crònica. La supuración constant de líquid desaconsella la col·locació d’un cos estrany a l’interior del conducte auditiu extern. Els audiòfons convencionals en aquest cas poden aguditzar les supuraciones i el dolor.
 • Atrèsia o estenosi del conducte auditiu extern. És una malformació del conducte auditiu extern que tanca la conducció del so a través seu, fent inviable la col·locació d’un audiòfon convencional.
 • Atrèsia o estenosi del conducte auditiu extern. És una malformació del conducte auditiu extern que tanca la conducció del so a través seu, fent inviable la col·locació d’un audiòfon convencional.
 • Conducte auditiu extern (CAU) massa petit. Quan el CAU és extremadament petit i el seu gir és molt pronunciat, la col·locació d’un motlle protètic o d’un auricular en el seu interior serà molt complicat, aconsellant l’ús de varetes auditives.