Audiòfons

Els audiòfons són dispositius electrònics, alimentats per piles o bateries recarregables que milloren la capacitat de comunicació de les persones amb pèrdua auditiva.

Cada dia la tecnologia dels audiòfons és més sofisticada. Els audiòfons digitals actuals amplifiquen els sons suaus perquè l’usuari pugui escoltar-los, seguint el mateix principi que en els audiòfons d’abans, excepte que ara ofereixen molts més avantatges que en el passat. Aquestes millores inclouen característiques i funcions que protegeixen l’oïda, a fi d’evitar que sons sobtats (com a cops de porta), no sonin tan alts. Disposen de classificadors ambientals que ajusten automàticament les funcions dels audiòfons a partir dels sons externs, així com funcions que permeten la transmissió sense fil per a poder parlar pel telèfon mòbil o escoltar la televisió directament a través d’ells.

Els audiòfons actuals amplifiquen el so per a adaptar-se als requisits d’audició de cada persona i són fàcilment regulables per part de l’usuari des del seu telèfon mòbil. Els audiòfons són petites invencions tecnològiques que poden canviar el seu món. Vingui a conèixer els nostres audiòfons en Audio [Packs].

Estils

Audio [Packs] té a la seva disposició tots els estils d’audiòfons que existeixen en l’actualitat. La millor selecció dels seus audiòfons vindrà determinada per diferents factors:

 • La forma i grandària del pavelló auricular.
 • La morfologia del conducte auditiu.
 • El grau de la pèrdua auditiva.
 • L’estil de vida de l’usuari.
 • Les preferències estètiques i de confort.
 • Les necessitats de connectivitat amb accessoris externs.

El professional d’Audio [Packs] tindrà en compte tots aquests factors quan li recomani els audiòfons més adequats. En cadascun dels diferents estils trobem diferents prestacions tecnològiques que s’utilitzaran per a gestionar el soroll i amplificar els sons de la parla.

Invisible en el canal (IIC)

Per a pèrdues auditives de lleus a moderades:

 • Audiòfon completament invisible.
 • Fabricat a mida.
 • Alimentació per pila de Zinc / Aire.
IIC
Completament en el canal (CIC)

Per a pèrdues auditives de lleus a moderades / severes:

 • Audiòfon virtualment invisible.
 • Fabricat a mida.
 • Alimentació per pila de Zinc / Aire.
 • Disponibilitat de connectivitat.
CIC
En el canal (ITC) / Mitja contxa (HS)

Audiòfon per a pèrdues auditives de lleus a severes:

 • Disponible en diferents nivells tecnològics amb grandària continguda.
 • Fabricat a mida.
 • Alimentació per pila de Zinc / Aire.
 • Disponibilitat de connectivitat.
 • Controls manuals limitats.
ITC
En l’oïda (ITE)

Per a pèrdues auditives de moderades a severes:

 • Fabricat a mida.
 • Alimentació per pila de Zinc / Aire.
 • Disponibilitat de connectivitat.
 • Disponibilitat de control de volum i canvi de programa.
ITE
Auricular en el canal (RIC)

Per a pèrdues de lleus a severes:

 • Audiòfon d’adaptació oberta confortable.
 • Auricular en l’oïda.
 • Dissenys elegants i discrets.
 • Opció pila Zinc / Aire o bateria recarregable.
 • Disponibilitat de connectivitat.
 • Disponibilitat en diferents colors.
 • Disponibilitat de control de volum i canvi de programa.
RIC
Darrere de l’oïda (BTE) i Mini darrere de l’oïda (miniBTE)

Per a pèrdues de moderades a profundes:

 • Audiòfon discret i disseny elegant.
 • Disponible en diferents nivells tecnològics amb grandària continguda.
 • Opció pila Zinc / Aire o bateria recarregable.
 • Ajust mitjançant tulipa o motlle a mida.
 • Disponibilitat de connectivitat.
 • Disponibilitat en diferents colors.
 • Disponibilitat de control de volum i canvi de programa.
BTE

Components bàsics dels audiòfons

A excepció de la miniaturització, la tecnologia bàsica dels audiòfons es la mateixa des de fa anys. Bàsicament, el sistema ha de detectar la senyal acústica, amplificar-la (lo que significa que necessita de una font d’energia), i després conduir-la dins de l’oïda.

Mentre que els antics audiòfons estaven basats en la tecnologia d’amplificació analògica, avui els audiòfons utilitzen tecnologia d’amplificació digital. La següent llista descriu els components bàsics d’un audiòfon digital.

PROCESAMIENTO DEL SONIDO6 CAT
Micròfon

Es un transductor auditiu que converteix la senyal acústica del camp sonor en una senyal elèctrica que passa al amplificador de l’audiòfon.

Auricular

Es un transductor auditiu que converteix la senyal amplificada de l’audiòfon en una senyal acústica que se envia a l’oïda de l’usuari.

Conversor digital

La senyal elèctrica es digitalitzada per a poder ser manipulada i processada amb diferents algoritmes. Posteriorment, la senyal digital reconvertida en una senyal elèctrica s’envia a l’auricular de l’audiòfon.

Amplificador

Es el cor de l’electrònica de l’audiòfon. La senyal d’entrada augmenta de nivell i es filtra freqüencialment per a ser enviada al conversor digital.

Bateria

Proporciona la font d’energia de l’audiòfon. Les bateries poden ser de diferents mides depenen de les necessitats de potència. Els nous models utilitzen bateries recarregables de ió-liti.

Control de volum

Molts audiòfons tenen un control de volum en forma de roda o polsador. Hi ha models que poden ajustar-se a través d’un control remot. Els audiòfons moderns ho fan a través del telèfon mòbil.

Prestacions avançades dels audiòfons

A més de les característiques bàsiques dels audiòfons, existeixen altres prestacions disponibles en els audiòfons actuals. Algunes d’elles estan creades per a facilitar el seu ús, unes altres per a millorar l’audibilitat i la comprensió en ambients sorollosos, unes altres per a millorar el confort i les més noves per a millorar la connectivitat.

Cancel·ladors de Feedback

El feedback acústic passa quan el so que emet l’auricular de l’audiòfon s’escapa del conducte auditiu extern de l’usuari i torna a ser captat per el micròfon del propi audiòfon. A major severitat de la pèrdua auditiva i a major obertura de l’acoblador utilitzat, major serà la probabilitat que es produeixi el feedback. Aquest so pot ser molest i incòmode per a l’usuari i per a les persones que l’envolten. La gran majoria dels audiòfons actuals incorporen un mecanisme que detecta molt ràpidament el feedback i el cancel·la, però hem de tenir en compte que cal seleccionar un acoblador que segelli tan bé com sigui possible el conducte auditiu extern per a evitar la indesitjada xiulada.

Li oferim alguns suggeriments per a evitar el feedback:

Extregui l’acoblador o motlle de la seva oïda i torni a col·locar-lo intentant que segelli tan bé com sigui possible el conducte auditiu.
Acudeixi al seu otorrinolaringòleg per a fer una revisió de l’oïda, la cera pot ocasionar el feedback.
Si el feedback persisteix demani una cita amb el seu audiòleg protètic per a solucionar-ho.

Control Automàtic de Guany – Sortida (AGCo)

El AGCo o compressió de sortida s’usa per a fixar un sostre per als sons alts. S’ajusta en funció del llindar de disconfort dels nostres pacients.

Control Automàtic de Guany – Entrada (AGCi)

El AGCi , o compressió d’entrada, Sovint esmentada com a Compressió Dinàmica d’Amplada de Banda (WDRC), s’usa per a recol·locar la senyal de la paraula (i altres sons d’entrada) en el reduït rang dinàmic que té l’usuari d’audiòfons amb hipoacúsia sensoneural. Si els sons d’entrada tenen 60 dB de rang, i el pacient només té 30 dB de rang útil d’audició, els sons poden comprimir-se amb una relació de 2:1. Així aconseguim adaptar-nos a la zona útil d’audició. El motiu és que una persona amb una pèrdua auditiva necessita més guany per als sons suaus que una persona que no té hipoacusia, i més so per els sons mitjans que per als forts. El WDRC compleix això automàticament, de fet, si el WDRC es programa correctament en les diferents freqüències, la majoria d’usuaris d’audiòfons no tindrà la necessitat d’usar un control de volum.

El control automàtic de guany (AGCi), és per tant una funció d’ajust de volum que es troba en tots els audiòfons moderns. L’objectiu de l’amplificació es fer que els sons suaus siguin audibles, els sons moderats còmodes i clars, i els sons forts tolerables.

Expansió

L’expansió redueix el guany dels sons indesitjats que són més suaus que la parla suau. L’objectiu és no amplificar els sorolls ambientals i proporcionar major confort en ambients tranquils.
Els audiòfons tenen un punt de genoll, o dit d’una altra manera, un punt de tall on els sons que se reben s’amplifiquen amb més intensitat que el propi so d’entrada. Això es diu compressió. La expansió redueix l’entrada dels sons suaus que estan per sota d’aquest Knee-point. L’expansió és per tant l’oposat de la compressió.

Reductor de sorolls

Els audiòfons digitals permeten analitzar el senyal d’entrada y diferenciar la parla del soroll. Aquest procés es realitza de manera simultània en diferents canals. Si la senyal dominant s’entén com a soroll en un canal de l’audiòfon, llavors es produeix una reducció en el guany en aquest canal en concret. Això, d’altre banda, es poc probable que succeeixi, pel fet que el soroll es troba normalment a tot arreu, o dit d’una altre forma, el soroll es present en diverses freqüències simultàniament. Cal tenir en compte que no tots els supressors de soroll dels diferents fabricants funcionen de la mateixa manera, per la qual cosa l’audiòleg protètic haurà d’escoltar el seu pacient en les visites d’ajust per a entendre la millor graduació dels supressors de soroll de l’audiòfon. Tingui en compte, de totes maneres, que el que un usuari d’audiòfons pot considerar soroll (el soroll de fons de gent en una festa) pot no considerar-se coma tal per l’audiòfon. No està comprovat científicament que aquesta característica millori la comprensió de la paraula en situacions complexes d’escolta.

Processador digital de la senyal

Fins fa poc, la majoria dels audiòfons utilitzaven un processador analògic de senyal. Això ha canviat ràpidament durant els últims anys, i avui la immensa majoria dels audiòfons adaptats utilitzen un processador digital del senyal. L’avantatge del processament digital és que es necessita menys espai, permetent al fabricador incloure més prestacions de programació en una caixa més petita. A través de l’ús d’aquest processament del senyal, l’audiòfon pot realitzar una anàlisi del senyal d’entrada, i realitzar una classificació raonable del contingut – Parla versus soroll de fons o feedback acústic (xiulets) versus música, per exemple. Aquesta classificació pot usar-se com un disparador automàtic d’aquestes característiques especials.

Tecnologia de Micròfons direccionals

Utilitzant micròfons direccionals, és possible configurar un audiòfon en el qual els sons que arribin des dels laterals i sobretot des de darrere, s’amplifiquin menys que els sons que arriben de front. Això pot usar-se com una mena de reductor de soroll espacial si la posició de l’usuari és correcta. Els micròfons direccionals poden ser presents en tots els audiòfons exceptuant els intracanals CIC´s (a causa de la seva petita grandària). És important ressaltar que la tecnologia direccional no millora la localització del so. La recerca ha demostrat que els usuaris d’audiòfons prefereixen els micròfons direccionals per a situacions en soroll, sobretot quan:

 1. L’origen del soroll prové de darrere de l’usuari.
 2. La persona amb qui estem mantenint una conversa està situada davant de l’usuari.
 3. L’usuari està prop de la persona amb la qual parla.
 4. L’habitació té poca reverberació.

Alguns audiòfons canvien automàticament a una manera direccional quan el senyal detectat coincideix amb les característiques de l’algorisme. Els audiòfons amb direccionalitat adaptativa localitzen una font de soroll individual (per ex. un cotxe passant per davant d’un vianant), intentant reduir al màxim el guany cap a la localització de la font de soroll.

En l’actualitat estan apareixent en el mercat noves estratègies, com el sistema MSAT (multiple speaker Acces technology) de Oticon. Aquesta estratègia redueix el soroll ambiental mentre l’usuari té accés a les diferents veus que hi ha en l’ambient, fent possible que l’usuari es focalitzi cap a la conversa que li interessi. Aquest sistema està cridat a substituir els tradicionals sistemes de direccionalitat i reductors de soroll. El MSAT no aïlla a l’usuari i manté l’accés a diferents oradors.

Múltiples canals

La majoria dels audiòfons actuals tenen molts canals. Cada canal representa una porció del rang de freqüència important per a la comprensió de la paraula. Un avantatge que aporten els múltiples canals és que el guany i la compressió poden programar-se de manera diferent per a poder reflectir els canvis segons l’audició del pacient en les diferents freqüències. Els múltiples canals també són útils per a implementar altres característiques com els reductors de soroll i cancel·ladors de feedback. No hi ha consens respecte a quants canals són suficients o massa per a garantir la millor discriminació del senyal.

Múltiples programes de memòria

La memòria és una localització on emmagatzemar el comportament dissenyat per a situacions particulars d’escolta dels audiòfons. És habitual que els audiòfons tinguin dues o tres memòries. Per exemple, en un audiòfon amb tres memòries, és comuna que la memòria un sigui per a escolta en silenci, la memòria dos per a situacions d’escolta en soroll, i la memòria tres per al telèfon. D’altra banda, molts usuaris d’audiòfons comenten que una memòria ja funciona correctament en moltes situacions d’escolta, i per tant només usen una.
El canvi de memòria s’usa pressionant un polsador en l’audiòfon, o amb un control remot. En alguns audiòfons, el canvi de programa es realitza automàticament.

Bobines

Amb aquest circuit especial, els senyals electromagnètics poden recollir-se des de l’auricular del telèfon i ser amplificades d’una forma similar a l’amplificació que realitza un audiòfon. Encara que hi ha molts usuaris d’audiòfons que reporten una millora notable amb aquest sistema, es detecten moltes diferències en els resultats, depenent de l’audiòfon i del telèfon usat. Les bobines no estan disponibles en alguns models molt petits, a causa de les limitacions d’espai. Sovint, els audiòfons amb múltiples memòries dediquen una memòria a la bobina telefònica. En aquestes ajudes, la bobina pot activar-se utilitzant el polsador de canvi de programa o usant el control remot.

Data Logging

Mitjançant aquesta prestació avançada l’audiòfon registra automàticament les situacions d’escolta que ha experimentat l’usuari així com els ajustos que ha realitzat, com a canvis de volum. Després que l’usuari hagi utilitzat els seus audiòfons durant una setmana, l’audiòleg protètic podrà llegir les dades per a realitzar ajustos molt més precisos. Alguns audiòfons, denominats “que aprenen”, són capaços de realitzar autoajustos sobre la base d’aquests registres. 

Audiòfons aparellats

Avui dia, els audiòfons poden comunicar-se entre si. Mitjançant transmissió per radiofreqüència, els audiòfons (adaptació bilateral) comparteixen informació en temps real. Això proporciona beneficis al pacient ja que els ajustos de guany o els canvis de programa només han de realitzar-se en un audiòfon. Els canvis de guany i ajust s’executaran automàticament en l’altre audiòfon.

Connectivitat Wireless

Aquesta tecnologia ha estat una de les millors aportacions tecnològiques dels últims anys. La possibilitat d’aparellar els audiòfons a altres dispositius d’àudio (telèfons, televisors, micròfons…), ha millorat la qualitat de vida a les persones amb pèrdua d’audició. Les queixes tradicionals dels usuaris d’audiòfons estaven focalitzades cap als pobres resultats obtinguts en relació a la comprensió del telèfon, la televisió, o a un orador en una situació de soroll ambiental, amb els audiòfons d’antany.

Avui dia, i gràcies a la connectivitat wireless aquests problemes estan superats.

Transposició freqüencial

En algunes ocasions, part de l’oïda interna sofreix el que denominem una “zona coclear morta” que significa que les cèl·lules ciliades internes han desaparegut i que per tant aquestes freqüències en concret no poden beneficiar-se de l’amplificació que li ofereix l’audiòfon. La transposició freqüencial és una prestació avançada que han incorporat la majoria de fabricants en les últimes generacions dels seus audiòfons, que permet traslladar la informació del rang de freqüències que correspon a una zona coclear morta a freqüències més greus on l’oïda si té resposta.

Connectivitat

Aquesta tecnologia ha estat una de les millors aportacions tecnològiques dels últims anys. Els audiòfons del passat limitaven enormement la possibilitat d’usar accessoris d’àudio com a telèfons i reproductors de música amb els audiòfons. Les queixes tradicionals dels usuaris d’audiòfons antics estaven focalitzades cap als pobres resultats obtinguts en relació a la comprensió del telèfon, la televisió, o a un orador en una situació de soroll ambiental.

Amb la tecnologia actual, la possibilitat d’aparellar els audiòfons a altres dispositius d’àudio (telèfons, televisors, micròfons…), ha millorat la qualitat de vida a les persones amb pèrdua d’audició. Avui dia, i gràcies a la connectivitat mitjançant Bluetooth aquests problemes estan superats.

Els audiòfons i el Bluetooth

Desenvolupat a través de la col·laboració de les principals empreses tecnològiques, Bluetooth és un protocol de comunicacions que serveix per a la transmissió sense fil de dades (fotos, música, contactes…) i veu entre diferents dispositius que es troben a curta distància, dins d’un radi d’abast que, generalment, aconsegueix els deu metres. La tecnologia utilitza ones de ràdio establertes en una alta freqüència (2.4 GHz en el cas dels audiòfons) per a transmetre dades sense interferències ni riscos de seguretat. S’ha desenvolupat una àmplia varietat de productes que incorporen connectivitat Bluetooth, incloent-hi telèfons mòbils, reproductors de música, ordinadors, tauletes, televisors i rellotges.

bluetooth 1
La tecnologia Bluetooth és una plataforma sense fil segura.

La connectivitat directa ha estat possible i de manera exclusiva mitjançant dispositius Apple (Iphone, Ipad i Ipod), pel fet que va ser la marca californiana la que va patentar aquesta connectivitat amb els audiòfons. Eren els anomenats audiòfons “Made for Iphone”.

Des de l’aparició en 2020 d’Android 10 i del Bluetooth 5.0, aquesta connectivitat directa ja és possible mitjançant els telèfons Android d’última generació.

Amb un telèfon Android puc connectar-me als meus audiòfons?

Els diferents fabricants han pensat en aquesta possibilitat. A pesar que la majoria dels audiòfons actuals són “Made for Iphone”, hi ha molts usuaris que prefereixen el sistema Android i que ens disposen de l’última generació de Bluetooth 5.0 en els seus dispositius.

Per a ells els diferents fabricants han creat els transmissors sense fils, que serveixen per a connectar els dispositius mòbils amb els audiòfons wireless. Els audiòfons wireless poden aparellar-se amb el transmissor sense fil, i aquest al seu torn, s’aparella amb dispositius externs. Depenent de la marca, aquest transmissor es col·loca en la solapa de la camisa mitjançant una pinça, o se situa al voltant del coll com si fos un collaret.

Quins són els avantatges de la transmissió a través de Bluetooth?

Les possibilitats de personalització mitjançant comunicació directa mitjançant un Iphone o un transmissor als teus audiòfons aporten molta satisfacció i opcions que abans no estaven disponibles:

Experiència auditiva personalitzada

En general, el senyal d’àudio es pot configurar perquè es transmeti a tots dos audiòfons de manera simultània, tenint sempre en compte la configuració usada en els audiòfons. A més, valors com el volum d’emissió, el to (greu / agut) o la sensibilitat del micròfon exterior dels audiòfons es pot ajustar des de la plataforma d’adaptació dels audiòfons. Expliqui al seu Audioprotètic quina és la seva experiència amb aquests dispositius i ell realitzarà la graduació més adequada a través del programari de programació.

Múltiples connexions

La possibilitat de poder triar quina és l’entrada d’àudio desitjada en funció de la necessitat és una de les grans aportacions d’aquests audiòfons. Si estem escoltant la televisió directament als nostres audiòfons mitjançant un transmissor i ens entra una trucada a través del telèfon, el sistema prioritzarà la trucada entrant. Quan finalitzem la conversa, automàticament tornarem a escoltar la televisió als nostres audiòfons.

App a la seva mida

La possibilitat de graduar el volum extern o poder fer un canvi de programa dels seus audiòfons, estava limitat al control manual. Els polsadors o palanques situats en les pròpies carcasses dels audiòfons eren fins fa poc l’únic sistema mitjançant el qual un usuari podia fer aquests canvis. Això provocava a vegades una certa incomoditat i poca privacitat. Aixecar-se el pèl i començar a tocar-se l’orella pot resultar enutjós durant una reunió de treball o en moments d’intimitat amb la teva parella.

La possibilitat de controlar els audiòfons mitjançant una App en el mòbil ha resultat d’enorme atractiu per als usuaris d’audiòfons. La informació que facilita l’App no sols fa referència al volum dels audiòfons, sinó que a més podem conèixer la seva localització, l’estat de la pila o bateria, les hores d’ús i el registre dels canvis que realitzem en ells.

Audiòfons recarregables

Els audiòfons recarregables tenen bateries incorporades integrades no extraïbles per a l’usuari, a diferència dels audiòfons amb bateries d’un sol ús tradicionals. En lloc d’obrir el portapilas per a desconnectar els audiòfons, els audiòfons recarregables han de carregar-se cada nit, de manera similar a com ho fem amb els nostres telèfons mòbils.

Avantatges d’utilitzar bateries recarregables
 • Llarga vida útil. Els audiòfons actuals utilitzen bateries d’ions de liti, que ofereixen autonomia de fins a 30 hores d’ús i poden durar aproximadament cinc anys abans de necessitar el seu reemplaçament. Les generacions anteriors d’audiòfons recarregables utilitzaven bateries d’hidrur metàl·lic de níquel, que necessitaven reemplaçar-se cada any. Les bateries de zinc de metall platejat, les primeres a alimentar els audiòfons, només duraven sis mesos abans que necessitar el seu reemplaçament. Mentrestant, els audiòfons amb bateries d’un sol ús tradicionals tenen autonomies d’entre 5 i 20 dies, en funció del tipus d’audiòfons que utilitzem.
 • Més seguretat per als nens. Els audiòfons per als nens menors de 3 anys han d’incorporar portapilas de seguretat, això requereix usar una eina per a desconnectar els audiòfons cada vegada que no s’usen, sent bastant pesat per als pares. D’altra banda, en els casos dels nens majors de 3 anys s’usen tradicionalment portapilas normals, sent probable la ingestió de la pila per part del propi nen que usa audiòfons, els seus germans o companys de classe.
 • Els audiòfons recarregables són molt més segurs en aquest sentit, perquè la bateria no té extracció possible.
 • Més fàcil de manejar. Les persones que tenen dificultats visuals o d’habilitat manual tenen tradicionalment dificultats per a substituir les piles d’un sol ús. Els audiòfons recarregables eliminen aquestes dificultats, el sistema de recàrrega és molt senzill i no té interpretació possible.

Manteniment

Com mantenir els seus audiòfons?

La cura i manteniment dels audiòfons és essencial per a garantir un correcte rendiment d’aquests. Hem de tenir en compte que els audiòfons són dispositius electrònics que estan en contacte continu amb la pell, la suor o la cera. De la mateixa manera que hem de realitzar una neteja de les nostres ulleres, també hem de cuidar els nostres audiòfons:

 • Netejar els audiòfons a la nit. Després de l’ús diari, la neteja dels audiòfons facilita enormement el correcte rendiment d’aquests. Tant si és usuari d’audiòfons retroauriculars o intrauriculars, la neteja de la part que està en contacte amb el Conducte auditiu extern serà de gran ajuda perquè el seu funcionament sigui eficient durant el següent dia d’ús.
Spray neteja

El nostre cos segrega normalment cera, suor i altres secrecions de manera natural. El contacte d’aquests elements amb els seus audiòfons pot afavorir l’aparició de bacteris, fongs i virus. Aquestes són algunes de les causes de dolor per èczemes i infeccions que poden ser molt nocives.

La neteja regular dels seus audiòfons permet que aquests estiguin lliures de microbis.

Aquest Esprai assegura la neteja de la seva solució auditiva. Conté etanol, aigua, metiletilcetona i oli de lavanda.

spray de limpieza
Tovalloletes de neteja

Conté 30 tovalloletes de neteja humitejades per a una pràctica neteja de la seva solució auditiva.

Toallitas de limpieza
Líquid desinfectant

Líquid per a desinfectar motlles i tulipas en audiòfons retroauriculars (BTE i mini BTE)

Pastilles d’assecat

Indicat per a l’assecat i extracció d’humitat dels audiòfons, haurem de substituir la pastilla cada quinze dies per a garantir el seu correcte funcionament.

Col·locarem una pastilla d’assecat dins del recipient d’assecat, emmagatzemant els audiòfons cada nit i eliminant la humitat acumulada durant el dia. 

pastillas de secado
Set de neteja

Aquest set inclou:

 • 30 tovalloletes de neteja.
 • 6 pastilles d’assecat.
 • 1 envàs d’assecat.
 • 1 pera.
 • 7 pastilles de neteja.
 • 1 capseta de neteja.
set limpieza
Set de neteja BTE/ Open

Aquest set inclou:

 • 30 tovalloletes de neteja.
 • 6 pastilles d’assecat.
 • 1 envàs d’assecat.
 • 1 pera.
 • 7 pastilles de neteja.
 • 1 capseta de neteja.
 • 30 fils de neteja.
BTE Kit

La humitat és el principal enemic dels audiòfons. Malgrat les millores en l’estancament dels audiòfons, on s’aïllen els blocs amplificadors, en persones que suen molt, en climes humits o en esportistes es recomana l’ús de dispositius per a eliminar la humitat. Aquests dispositius poden ser electrònics o mecànics, i es recomanaran en funció de les seves necessitats.

Visiti la nostra shop en línia per a tenir accés als millors productes d’assecat.

La majoria dels audiòfons actuals usen filtres per a protegir els auriculars dels audiòfons, sovint situats dins del conducte auditiu extern de l’usuari. Aquests filtres han de substituir-se periòdicament, perquè el seu bon estat facilita la sortida de la pressió sonora a través de l’auricular.

Visiti la nostra shop en línia per a tenir accés als millors filtres per a audiòfons.

Els recomanem visitar nostra shop en línia per a tenir accés als millors productes de neteja i manteniment.

Financiació

Ho puc pagar a terminis?

En Audio [Packs] sí, vostè tindrà la possibilitat de finançar fins a 24 mesos sense interessos.

Garantia

La vida útil dels audiòfons és una de la preguntes més formulades pels pacients que venen per primera vegada a buscar informació.

En Audio [Packs] posem a la seva disposició nostres Packs auditius perquè cada usuari pugui disposar de la seva solució auditiva més adequada en funció de les seves necessitats.

Consulti els nostres Packs auditius per a conèixer la millor garantia per als seus audiòfons.

Implant coclear

Un implant coclear és un dispositiu electrònic dissenyat per a proporcionar una percepció millorada del so. S’empra tant per a nens com per a adults amb pèrdua auditiva severa profunda. En tots ells els audiòfons no són suficients, perquè les cèl·lules ciliades de la còclea presenten una deterioració tan important, que l’amplificació proporcionada per ells no repercuteix en una millora de la comprensió de les paraules. En aquests casos, un comitè d’experts haurà d’avaluar al candidat amb la finalitat de conèixer si l’Implant coclear serà una solució òptima.

implante coclear
implante coclear nina

Un implant coclear consta de components externs, un processador de so i una antena receptora, que es pot col·locar i retirar fàcilment. També consta de parts internes, que s’implanten amb cirurgia i no són visibles: l’implant i la matriu d’elèctrodes. Els implants coclears generen impulsos elèctrics que es condueixen directament el nervi auditiu, emulant la funció natural de les cèl·lules ciliades de la còclea.

Com funciona un implant

implant 2

Els micròfons capturen els sons ambientals, així com senyals verbals o música.

El processador condueix aquests sons a través de la pell a l’implant. A continuació, l’implant transmet els senyals al llarg de la matriu d’elèctrodes.

implant 1
implant 4

Els elèctrodes individuals transmeten aquests senyals al nervi auditiu des d’on viatgen fins al cervell i són interpretades com a sons.

Quins son els component d’un sistema d’implant coclear?

Un implant coclear consta de components externs, un processador de so i una antena receptora, que es pot col·locar i retirar fàcilment.

També consta de parts internes, que s’implanten amb cirurgia i no son visibles: l’implant i la matriu d’elèctrodes. 
Els implants coclears eviten les cèl·lules ciliades danyades o que han desaparegut en la còclea i estimulen directament el nervi auditiu.

components implant coclear
audifon implant
matriu electrodes implant coclear

La solució bimodal

Hi ha moltes raons per les quals continuar usant un audiòfon en l’altra oïda. L’audiòfon proporciona volum i per tant major sensació sonora, millorant l’estereofonia. L’implant coclear li proporciona major claredat, i per tant major comprensió. Quan aquests dispositius funcionen conjuntament, poden proporcionar el so complet que desitja i la comprensió verbal que necessita.

Naida Link

La marca suïssa Phonak, llança al mercat el primer audiòfon dissenyat específicament per a treballar de manera sincronitzada amb l’implant coclear. Compta amb el processador de so Naída CI i l’audiòfon Naída™ Link.

Pel fet que utilitzen la mateixa plataforma, els dispositius Naída són capaços de comunicar-se entre ells a l’instant, proporcionant informació immediata al dispositiu contralateral i naturalitzant l’audició de l’usuari.

El Naída™ Link de Phonak és el primer i únic audiòfon dissenyat específicament per a tractar el so de la mateixa manera que un implant coclear. Això proporciona avantatges exclusius que faciliten l’audició amb tots dos dispositius alhora.

Prestacions avançades compartides entre tots dos dispositius per a una millor qualitat del so i comprensió en soroll

Els dos dispositius comparteixen plataforma, cosa que significa que incorporen les mateixes prestacions de gestió del so, millorant la qualitat del so i la comprensió en soroll. Tots dos dispositius empren la mateixa tecnologia automàtica avançada per a reaccionar i ajustar-se de la mateixa manera i al mateix temps enfront de situacions canviants.

Sentir millor en totes dues oïdes

Els dispositius Naída CI i Naída Link poden compartir senyals sonors entre si. Això significa que quan una oïda rep un senyal de manera clara, podrà enviar de manera instantània aquest senyal a cau d’orella contralateral i així poder millorar la claredat en totes dues oïdes.

Transmissió sense fil binaural

Podrà triar entre una àmplia selecció de accessoris sense fil Phonak per a poder escoltar senyals d’àudio externes de manera simultània en totes dues oïdes.

Connectats Com Mai Abans

Durant molts anys, molts usuaris d’implants havien renunciat a escoltar el telèfon o la televisió. Sistemes de missatgeria o subtítols en el cas de la televisió formaven part de les seves vides. Imaginar que avui podríem sentir les trucades o la televisió directament a través de l’implant coclear i l’audiòfon, semblava un conte de fades.

Avui dia, les crides amb mans lliures i la reproducció directa en streaming s’ha convertit en una cosa quotidiana en les nostres vides, i la normalització de la tecnologia Bluetooth® ha garantit la llibertat de connectar-se als dispositius que triem.

Per això Phonak AB han desenvolupat Naída CI Connect, una elegant solució integrada per a Naída CI Q90.

Transmissió directa

SENSE OBSTACLES

Ara pot transmetre trucades telefòniques o la teva música favorita mitjançant Bluetooth a través de l’implant coclear i de l’audiòfon de manera directa.

Amb un TV Connector pots transmetre el so del televisor directament al teu processador de so.

Li permet gaudir sense problemes de totes les teves trucades telefòniques, música favorita i programes de TV.

implante coclear mano scaled

Trucades amb Mans Lliures

REALITZA ALTRES TASQUES MENTRE TRUQUES

Amb Naída CI Connect, podrà escoltar les trucades procedents del seu telèfon mòbil a través del processador de l’implant i de l’audiòfon de manera similar a si estigués usant uns auriculars sense fils. Podrà, així mateix, respondre les trucades entrants sense ni tan sols tocar el telèfon. El seu Naída CI Q90 es converteix en uns auriculars sense fils Bluetooth amb micròfons incorporats que capten la seva pròpia veu en les trucades telefòniques.

mans lliures
 1. Els micròfons direccionals capten la teva pròpia veu
 2. Respon o finalitza simplement prement un botó
renuion plano

Connecta’t a qualsevol dispositiu

EL TEU TELÈFON, LA TEVA ELECCIÓ

Independentment del tipus de telèfon que usi, Naída CI Q90 es connecta a ell.
Funciona amb Android™, iOS i qualsevol telèfon clàssic. I no sols amb telèfons: Naída CI Q90 li connecta a tots els portàtils, tauletes i reproductors MP3 amb funcionalitat Bluetooth.
Compatibilitat Naída CI Connect.

Desenvolupat amb Tecnologia SWORD

SWORD ™ és el nou xip de la marca suïssa “Sonova Wireless One Radi Digital” que permet les prestacions de connectivitat de Naída CI Connect. Aquest xip de radio patentat de baix voltatge de 2.4 GHz té menor consum d’energia que qualsevol dispositiu auditiu que usi un sistema de Bluetooth clàssic. Aquest xip avantguardista està preparat per al futur, cosa que significa que és capaç d’admetre avanços en funcions sense fils i tot un món de solucions de serveis digitals per a les generacions futures de dispositius auditius.

Varetes auditives

Les varetes auditives són solucions vàlides per a una part les persones que necessiten una solució auditiva. La seva modernització recent ha permès que l’audioprotètic pugui realitzar la seva graduació des de l’ordinador, seguint un programa digital semblança al qual usem en els audiòfons.

Què són les ulleres auditives?

Les ulleres auditives o també conegudes com a varetes auditives, són dispositius mecànic-electrònics que permeten a l’usuari usar de manera simultània les ulleres per a solucionar la seva dificultat visual, i alhora, les varetes auditives per a produir l’estímul auditiu a través de la mastoide.

Varillas auditivas scaled

Els dispositius auditius estan col·locats en els extrems laterals de les ulleres i poden funcionar per via àrea o via òssia. La gran majoria d’usuaris ho usen per via òssia, aprofitant la vibració que produeixen a estimular la còclea produint un major estímul auditiu.

En definitiva, les varetes auditives són una solució còmoda, discreta i senzilla per a resoldre tots dos problemes.

Beneficis de les ulleres auditives
 • La miniaturització de les varetes laterals en els últims dissenys produeix comoditat i discreció a l’usuari.
 • Fàcil manteniment de la lent i de la vareta. A diferència dels audiòfons no hi ha una part dins del conducte auditiu de l’usuari, per la qual cosa no s’embruta de cera ni està exposada a molta humitat.
 • Possibilitat d’utilitzar-les com a ulleres de sol o graduades, en funció de la dificultat visual de l’usuari.
 • Permet tornar a escoltar persones que per diferents causes no poden usar audiòfons convencionals.
Usuaris de varetes auditives

Quan una persona té una pèrdua d’audició mixta o de transmissió, es converteix en candidat a usar aquest tipus de varetes auditives. Per diferents causes, hi ha persones que no poden usar un audiòfon convencional, vegem alguns exemples:

 • Otitis mitja crònica. La supuración constant de líquid desaconsella la col·locació d’un cos estrany a l’interior del conducte auditiu extern. Els audiòfons convencionals en aquest cas poden aguditzar les supuraciones i el dolor.
 • Atrèsia o estenosi del conducte auditiu extern. És una malformació del conducte auditiu extern que tanca la conducció del so a través seu, fent inviable la col·locació d’un audiòfon convencional.
 • Atrèsia o estenosi del conducte auditiu extern. És una malformació del conducte auditiu extern que tanca la conducció del so a través seu, fent inviable la col·locació d’un audiòfon convencional.
 • Conducte auditiu extern (CAU) massa petit. Quan el CAU és extremadament petit i el seu gir és molt pronunciat, la col·locació d’un motlle protètic o d’un auricular en el seu interior serà molt complicat, aconsellant l’ús de varetes auditives.

Adaptar-se a ells

La selecció dels audiòfons adequats es el primer pas per al procés de rehabilitació auditiva

La pràctica audiològica inclou moltes àrees. Una de les més importants des de l’inici de la professió ha estat la selecció i adaptació d’instruments d’amplificació, denominats generalment audiòfons.

L’adaptació d’audiòfons és clau en un programa de rehabilitació auditiva. Encara que a vegades és possible rehabilitar auditivament a una persona amb només l’amplificació que ofereixen uns audiòfons, és habitual que l’audiòleg dugui a terme un programa se selecció i adaptació al costat d’un assessorament apropiat de les necessitats i objectius a aconseguir.

Sovint s’inclouen diferents tipus de programes d’entrenament auditiu i aclimatació a l’amplificació, com a procediment per a maximitzar el benefici d’aquesta.

Per a més informació pot venir a visitar-nos al nostre centre Audio [Packs]

L’adaptació

El procés de selecció i adaptació d’audiòfons en Audio [Packs] es compon dels següents passos:

Pas 1. Avaluació

Determinarem el grau i tipus de pèrdua auditiva. Establirem si el pacient és candidat a usar una solució auditiva en funció de la seva autopercepció auditiva, el seu historial pacient i del resultat de les proves audiològiques.

Pas 2. Planificació del tractament

Revisem els resultats de l’avaluació amb el pacient i els seus familiars. Identifiquem les àrees amb dificultats i explorem diferents opcions d’amplificació.

Pas 3. Selecció

Determinem el tipus d’adaptació (estil, controls, gamma). La majoria de les situacions d’escolta es poden classificar en 4 categories: converses en veu baixa, distinció de la parla amb soroll de fons, soroll intens i la música. Els audiòfons inclouen moltes tecnologies avançades dissenyades per a solucionar cadascuna d’aquestes situacions d’escolta, així com una sèrie de característiques funcionals que també solucionen aquestes situacions i necessitats d’escolta. Vostè al costat del seu *Audiòleg protètic decidiran la solució auditiva més adequada d’acord amb paràmetres electroacústics i necessitats personals.

Paso 4. Període de prova

Durant 30 dies vostè provarà la seva solució auditiva Audio [Packs]

Pas 5. Verificació

Determinem que els audiòfons i ajudes tècniques s’ajusten als mesuraments *standards, incloent-hi el funcionament electroacústic i els mesuraments en oïda real (corbes objectiu). Els audiòfons han de dispensar una bona qualitat sonora, ser còmodes i estètics.

Pas 6. Orientació i logopèdia

Assessorament al pacient en l’ús i cura de les ajudes auditives. Ajustarem els audiòfons i delimitarem expectatives realistes en la millora de la seva audició. Determinarem si és necessari realitzar un programa de rehabilitació més extens.

Pas 7. Validació

Establirem l’efectivitat de l’ús de les ajudes auditives mitjançant una entrevista i qüestionari d’autoavaluació beneficio i satisfacció.

Pas 8. Guany funcional

Es comparen els llindars auditius “amb” i “sense audiòfons” en la cabina audiomètrica.

Candidats

Un dels passos més importants en el procés de rehabilitació és saber si el pacient és un bon candidat a l’ús d’audiòfons. Hi ha diferents factors que han de ser considerats:

 • Resultats de les proves audiològiques.
 • Les seves necessitats específiques de comunicació.
 • Capacitats cognitives.
 • Motivació per a usar-los.

En molts aspectes, el factor més senzill a considerar és la pèrdua auditiva. En general, per a ser considerat un candidat, la persona ha de tenir una pèrdua auditiva (llindars auditius a 25 dB o pitjor) en el rang de freqüències més determinants per a comprendre la parla (500 a 4000 Hz). Pel fet que la majoria de les pèrdues auditives tenen un perfil de caiguda en aguts, la persona és considerada un candidat prematur si té una audició normal fins als 3000 Hz i pèrdua auditiva en 4000 Hz. Una persona amb audició normal fins als 2000 Hz i pèrdua auditiva en 3000 Hz tampoc hauria de considerar-se candidat a usar audiòfons.

Tot això dependrà de si el pacient té necessitats de comunicació molt específiques. Imaginem a un professor d’universitat amb una hipoacúsia molt lleu però que li incapacita per a escoltar les preguntes dels seus alumnes que estan més allunyats de la seva taula.

Els resultats de la prova vocal en soroll han de considerar-se en aquest procés, ja que moltes persones pateixen moltes més dificultats comunicatives de les suggerides simplement per l’audiograma i pels resultats de la prova vocal en silenci.

Quan es considera que una pèrdua auditiva és massa severa per a recomanar l’ús d’audiòfons?

Avui, la gran pregunta que es realitzen molts especialistes és saber quan cal recomanar audiòfons i quan implants coclears. Sovint la decisió es basa en el grau de pèrdua del pacient, en el benefici que pot obtenir amb audiòfons convencionals i en els seus desitjos.

L’opinió del pacient sobre l’ús d’amplificació és, per descomptat, molt important.

 1. El pacient ha de ser conscient de les dificultats que li causa la pèrdua auditiva. Una pèrdua lleu en freqüències agudes pot ser un problema per a un professor de primària però no ser-ho per a una persona retirada.
 2. El pacient ha de voler iniciar el procés de rehabilitació auditiva (usar amplificació), és a dir, ha d’estar motivat. És habitual que els membres de la família forcin, amb bona intenció, a la persona afectada perquè s’adapti uns audiòfons. Aquestes sovint accedeixen a comprar-los per a satisfer als membres de la seva família, però difícilment acaben sent usuaris satisfets. L’audiòleg ha d’analitzar tots els factors anteriorment descrits i examinar acuradament els pensaments i sentiments del pacient a l’hora de decidir si és un bon candidat a usar audiòfons. En definitiva, explorar la seva motivació a portar-los.

Estratègies d’adaptació

L’audiòleg ha de treballar amb el pacient per a prendre la decisió més adequada respecte a la millor solució. Les dues decisions primordials a tenir en compte són:

Quan hi ha una pèrdua auditiva bilateral, són dos audiòfons la millor opció?

En aquests casos, dos audiòfons proporcionen més benefici que un només. Els beneficis potencials són una millor localització, una millor comprensió de la parla en entorns sorollosos, una reducció de l’efecte ombra del cap, els avantatges de la sumació de sonoritat i la qualitat de so.

Quan hi ha una pèrdua unilateral o només és possible adaptar una oïda, un sistema *CROS és la millor opció?

Quan existeix una pèrdua auditiva en una oïda que no pot ser recuperat, i l’altra oïda té una audició gairebé normal, el sistema d’adaptació CROS (contralateral routing of signal) és el més aconsellable. L’ajust del sistema CROS transmet els sons que es produeixen en el costat del cap amb pitjor audició a cau d’orella amb audició normal. Això implica adaptar un sistema *CROS en l’oïda pitjor de manera que el micròfon reculli els sons d’aquest costat i transmeti els senyals elèctrics a l’auricular de l’audiòfon adaptat en l’oïda millor. Això proporciona al pacient una audició “per tots dos costats” encara que no una audició en “tots dos costats”.

Si l’oïda millor també pateix pèrdua auditiva, llavors l’adaptació es denomina *BiCROS (bilateral *CROS). En aquesta mena de solució, es col·loquen micròfons en tots dos costats, i tots els sons són amplificats i transmesos a cau d’orella millor. Hi ha diferents mètodes que poden ser usats per a realitzar adaptacions *CROS. Les adaptacions *CROS i *BICROS consisteixen en un dispositiu que transmet el senyal des de l’oïda amb pitjor audició, a cau d’orella amb bona audició mitjançant senyal de radiofreqüència.

Sistema Cross CAT

Verificació de l’adaptació

Els audiòfons es programen d’acord amb diferents fórmules d’adaptació prescriptives calculades per a la pèrdua auditiva de cada pacient. És important verificar que el mètode prescriptiu proporciona la pressió sonora adequada a nivell timpànic mentre s’usen els audiòfons. Això és necessari ja que els objectius prescriptius són una simulació que es mostra en els ordinadors i no té per què coincidir amb la pressió sonora que estem proporcionant en les oïdes.

El mesurament es realitza a través de mesuraments en oïda real amb el audioanalitzador. Es col·loca un tub de silicona molt fi en el conducte auditiu connectat a un micròfon de mesurament. Aquest recull els nivells de pressió sonora proporcionats pels audiòfons en recollir i amplificar diferents senyals com la parla.

verificacion adaptacion

La verificació busca maximitzar l’audibilitat i la comprensió de la parla, així com proporcionar una bona qualitat sonora i restaurar la percepció de sonoritat.

Consulta la guia “Com obtenir el màxim rendiment acústic dels seus audiòfons

Per a més informació consulti el post Verificar els audiòfons moderns.

Mètodes prescriptius

El guany i la pressió sonora proporcionada pels audiòfons han de seleccionar-se mitjançant mètodes prescriptius d’adaptació. Aquests mètodes són models matemàtics basats en algorismes que serveixen per a seleccionar el guany i la sortida necessària de l’audiòfon en funció del tipus de pèrdua auditiva. S’ha demostrat que són el millor mètode per a proporcionar els millors resultats protètics.

Els dos mètodes més usats són *NAL i *DSL. La majoria de professionals usen *NAL per a adults i *DSL per a nens. Al mateix temps, alguns fabricants han desenvolupat els seus propis acostaments prescriptius que són implementats en els seus *softwares de programació. De totes maneres, aquests mètodes no tenen al suport de les recerques que tenen els mètodes *NAL i *DSL.

Metodos prescriptivos

Guany funcional

El guany funcional és una de les diverses proves que es realitza per a determinar la millora que s’ha aconseguit amb la solució auditiva. Tècnicament és la diferència entre els llindars auditius sense audiòfons i els llindars auditius amb audiòfons.

Amb aquesta prova, que es realitza en una cabina insonoritzada assegurem que el pacient és capaç d’escoltar el màxim nombre de fonemes de la parla per a poder tenir la millor comprensió possible. A pesar que aquesta prova no defineix completament la satisfacció de l’usuari d’audiòfons amb ells, si ens ajuda a entendre si la direcció que pren l’adaptació és correcta.

Validació

Tot programa de rehabilitació auditiva ha d’incloure els mesuraments de validació. Per validació entenem els diferents mesuraments que determinen si l’adaptació ha estat reeixida durant la utilització dels audiòfons en el món real.

Consisteixen en qüestionaris d’autoavaluació emplenats pel pacient respecte al benefici, la satisfacció, les hores d’ús, les millores en la vida social i l’impacte positiu en l’estat emocional.

Un o dos audiòfons?

El sentit de l’audició està format per dues oïdes. El terme tècnic es denomina escolta binaural. El sistema auditiu està connectat a ell per a obtenir la millor audibilitat i comprensió possible.
 
Si vostè té una pèrdua d’audició en les dues oïdes (pèrdua auditiva binaural), llavors el recomanable són dos audiòfons. Pot ser temptador provar amb un només audiòfon però la veritat és que un només sentit no pot fer el treball dels dos.

És important que una persona que pateix una pèrdua auditiva, pugui tenir l’oportunitat de provar l’experiència binaural abans de prendre la decisió sobre quin és la millor solució possible a les seves dificultats de comunicació. Això és similar als problemes de refracció dels ulls, perquè ens semblaria impossible tractar únicament un d’ells amb una porta mala sort, i deixar a l’altre sense cap ajuda.
És, per tant, una qüestió de lògica que una pèrdua auditiva binaural sigui tractada amb dos audiòfons.

Dos audiòfons proporcionen:

Millor comprensió de la paraula
Millorem l’escolta selectiva. Això significa que el seu cervell es pot focalitzar en la conversa que vol sentir. Les recerques realitzades determinen que la gent que porta dos audiòfons habitualment entén millor que la gent que porta un només.

Millor comprensió en grup i en situacions de soroll 
En situacions de soroll, la millora de la intel·ligibilitat s’aconsegueix usant dos audiòfons.

Millor habilitat de saber d’on prové el so: això es diu localització.
En una reunió amb molta gent, per exemple, la localització li permet sentir des de quina direcció algú li està parlant. A més, millorar la localització ens ajuda a determinar des d’on prové el trànsit, o on estan jugant els seus fills. Amb una audició binaural, identificarà millor d’on arriben els sons en les diferents situacions quotidianes.

Millor qualitat de so
Quan escoltem música amb un equip estèreo, usem dos altaveus per a obtenir el so més suau i amb millor qualitat sonora. Això es pot extrapolar als audiòfons. El nostre rang d’audició passa de 180º (portant un audiòfon), a 360º (usant els dos). Aquest augment de rang d’audició proporciona un millor sentit del balanç i de la qualitat dels sons.

Tons més suaus
Usant dos audiòfons, normalment es necessita menys volum que amb un. La necessitat de menor volum resulta en menor distorsió i millor reproducció dels sons amplificats.

Rang d’audició més ample
Una persona pot escoltar sons des de més distància amb dos audiòfons que amb un. Una veu que s’escolta 15 metres amb una oïda, pot escoltar-se a 50 metres amb els dos.

Millor identificació dels sons
Sovint, amb un sol audiòfon, moltes veus i sons sonen desagradables. Amb dos audiòfons, els sons es distingeixen millor.

Mantenir les dues oïdes actives provoca una menor deterioració en l’audició
La recerca ha determinat que quan s’usa un sol audiòfon, l’oïda no adaptada tendeix a disminuir la seva audició i comprensió. Clínicament es diu a això privació auditiva. Portant dos audiòfons mantenim les dues oïdes actives.

Escoltar és menys cansat i més plaent
La majoria dels usuaris de dos audiòfons reporten que l’escolta i la participació en converses és més plaent amb dos audiòfons que amb un. Això és pel fet que no necessita forçar-se per a sentir amb l’oïda millor. Gràcies a això l’audició binaural ens ajudarà a viure de forma més relaxada.

Sensació d’audició balancejada
Dues oïdes aporten una sensació balancejada de so, també conegut com a sensació d’estereofonia.

Més confort amb els sons forts
Es toleren millor els sons forts.

Reducció del feedback i les xiulades
Amb l’establiment d’un control de volum, la possibilitat de tenir feedback es redueix.

Emmascarament d’acúfens
Aproximadament un 50% de les persones que pateixen xiulets en les seves oïdes, reporten una millora quan usen els audiòfons. Si una persona que pateix acúfens porta únicament un audiòfon, continuarà escoltant els xiulets en l’oïda en el qual no porta l’audiòfon.

Preferències del consumidor
La gran majoria dels usuaris que tenen pèrdua auditiva en les dues oïdes, trien dos audiòfons en lloc d’un, quan se’ls dona l’oportunitat d’escoltar binauralment.

Satisfacció del consumidor
Diferents enquestes realitzades a persones que pateixen pèrdua auditiva en les dues oïdes, demostren que l’adaptació binaural aporta més satisfacció que quan s’usa un sol audiòfon. Les persones se senten més connectades al món, més segures de si mateixes i més relaxades.

Lògicament, així com usem dos ulls per a veure millor, necessitem dues oïdes sanes per a escoltar millor. Abans de decidir-se per usar un sol audiòfon provi d’usar dos. El seu Audiòleg protètic pot demostrar-li els avantatges de l’experiència binaural usant els auriculars (durant les proves realitzades en cabina), o usant els audiòfons durant el període de prova d’adaptació. Vostè té la paraula.

Mites i respostes

Amagar una pèrdua auditiva és millor que portar audiòfons.

Quant li costa la seva vanitat?

Una pèrdua auditiva poc tractada és molt més evident que portar uns audiòfons. Si vostè no entén el final d’un acudit, o respon de manera inapropiada a una conversa, hi ha gent que pot pensar que vostè està perdent lucidesa mental, o capacitat d’atenció, o està minvant els seves habilitats de comunicació. Les conseqüències de la seva vanitat estan alterant la seva vida personal. En un nivell simple, una pèrdua auditiva no tractada significa renunciar als sons plaents que vostè sol gaudir. A un nivell *més profund, la vanitat pot reduir la qualitat de la seva vida.

Com trio els audiòfons adequats? 

Seleccionar els audiòfons amb les prestacions adequades depèn de molts factors. El seu professional de la salut auditiva li oferirà recomanacions i consells que l’ajudaran a triar la millor solució per a la seva pèrdua auditiva i estil de vida. Recordi que no hi ha estils d’audiòfons millors que uns altres: Simplement es tracta de triar l’adequat per a vostè. Abans de triar l’estil adequat per a vostè ha de considerar els següents factors:

 • La seva pèrdua auditiva.
 • L’anatomia de l’oïda.
 • La seva habilitat manual i visual.
 • El seu estil de vida.
 • Les seves preferències estètiques.
 • La funcionalitat de l’audiòfon.
 • El cost.
Els audiòfons es poden provar?

En Audio [Packs] sí. Vostè pot provar la seva solució auditiva durant 30 dies sense cap cost. Si no està satisfet amb el rendiment dels seus audiòfons o aquests no cobreixen les seves expectatives els pot retornar. Descarregui la guia de la prova de 30 dies dels nostres packs auditius per a comprendre els passos a seguir.

Necessito un o dos audiòfons?

Els professionals de la salut auditiva recomanen usar dos audiòfons quan la persona té pèrdua auditiva en les dues oïdes. Això es diu adaptació binaural. Dos instruments auditius l’ajudaran a millorar la seva audició en soroll, localitzar els sons, i millorar la claredat i qualitat del so. Els estudis demostren que l’usuari està més satisfet amb la seva solució auditiva quan usa dos audiòfons.

Els audiòfons em faran semblar vell i tenir problemes?

Semblar més vell és una cosa que afecta moltes persones que tenen intenció d’adquirir uns audiòfons. No són els audiòfons que fan que una persona sembli major, sinó la creença que tingui la pròpia persona en relació a aquest tema. Si els audiòfons fan que la seva vida sigui com la de qualsevol altra persona, tots aquests inconvenients i prejudicis desapareixen. Els fabricants d’audiòfons són conscients que l’estètica preocupa molts usuaris, i és per aquest motiu que hi ha molts audiòfons que s’adapten totalment en el canal auditiu. Aquest tipus d’audiòfons IIC / CIC, ofereixen la potència necessària per a satisfer les necessitats de comunicació d’una part de les persones que pateixen una pèrdua auditiva. El que vostè ha de tenir en compte és que una pèrdua auditiva és més evident que portar uns audiòfons. Somriure o assentir quan vostè no entén el que se li ha dit, li pot deixar en major evidència que el fet de portar uns audiòfons. 

Els audiòfons incrementaran molt la intensitat dels sons?

Els audiòfons són micro processadors d’àudio. Fa un temps, era necessari incrementar la potència de l’audiòfon per a escoltar els sons suaus (per exemple, la parla suau). Amb la tecnologia que ofereixen els audiòfons moderns, el circuit funciona automàticament, només proveint la quantitat d’amplificació necessària en referència al nivell d’entrada.

Em funcionaran?

Les recerques han puntuat als professionals de l’audició amb un 92% de satisfacció. 9 de cada 10 persones han indicat que la seva qualitat de vida ha millorat amb els audiòfons. En Audio [Packs] la satisfacció mitjana amb audiòfons d’1 any d’antiguitat és d’un 95%, i s’acosta als ràtios de satisfacció de la majoria de clients de productes electrònics.

Expectatives

Què ha d’esperar dels seus audiòfons? 

Des que es comença a considerar la compra d’uns audiòfons, és important establir expectatives raonables sobre el rendiment d’aquests productes tan sofisticats. Adquirir uns audiòfons no és tan senzill com anar a un centre comercial a comprar qualsevol article.

L’adaptació d’uns audiòfons requereix que la persona que pateix una pèrdua auditiva accepti el fet que aquesta pèrdua té efectes negatius en les seves relacions socials i de seguretat. La motivació d’una persona a escoltar millor és el més important per a garantir l’èxit de l’adaptació.

És important saber que no obtindrà el mateix benefici del seu pack auditiu que un altre pacient. La individualització és una part molt important: les seves expectatives han de basar-se en:

 • El seu tipus de pèrdua auditiva.
 • Les seves experiències passades.
 • Els beneficis que personalment rep de l’amplificació.

Els punts que es comenten a continuació l’ajudaran a tenir expectatives raonables i realistes respecte al funcionament dels audiòfons. També és important que tingui informació referent als professionals amb els quals interactua en el procés d’adaptació.

Novetats

Audio [Packs] és un centre completament independent, sense cap vincle empresarial amb cap fabricant d’audiòfons en concret. Això ens ofereix la màxima llibertat per a recomanar als nostres pacients el producte més adequat en funció de les seves necessitats de comunicació i el seu tipus i grau de pèrdua auditiva. Amb aquest propòsit, Audio [Packs] té a la seva disposició les principals marques mundials d’audiòfons:

1Unknown
2Unknown
3Unknown
4Unknown

Oticon

Oticon Real 2023

Oticon Real miniRITE R és el nou model recarregable amb un disseny discret, bobina d’inducció i control mitjançant doble botó polsador. Retorna els sons de la vida real utilitzant tecnologia que fomenta la forma en què funciona el cervell de manera natural. Disposa de tecnologia sense fil Bluetooth® per a permetre comunicació mans lliures i connectivitat amb els teus dispositius.

oticon real

Qualitat del so

Ofereix una millora en l’accés a la parla i una claredat excel·lent, podrà seguir les converses amb major conscienciació, concentració i control.

Romangui alerta amb menys esforç

Oticon Real està dissenyat per a gestionar els sons reals de la vida. Li proporcionarà accés a tots els sons, amb un detall i claredat excepcionals, i a més li protegirà dels sons inesperats, perquè pugui romandre còmode i centrat en una conversa.

Experiència musical excepcional

Gràcies al seu programa específic anomenat Oticon MyMusic, podrà gaudir d’una qualitat de so increïble tant si escolta música en viu com en streaming,

personas charlando en un bar
Ús diari

Bateries recarregables

Carregant els seus audiòfons tan sols 3 hores, podrà gaudir d’un dia complet d’escolta, incloent-hi transmissió. El temps de funcionament estimat per a la bateria recarregable depèn del patró d’ús, el conjunt de característiques actives, la pèrdua d’audició, l’ambient sonor, l’antiguitat de la bateria i l’ús d’accessoris sense fils.

Connectivitat impecable

Podrà gaudir d’una gran quantitat d’opcions de connectivitat, com transmetre música, parlar per telèfon i usar l’aplicació Oticon Companion per a tenir el control dels audiòfons. La tecnologia de Bluetooth fa que tot això sigui possible.

Resistent a l’aigua i a la pols

Els audiòfons Oticon compten amb certificació IP68. Això significa que son resistents a la humitat i la pols.


La família Oticon Real està disponible en 4 models (miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R i miniBTE T), nou colors i tres nivells de rendiment, amb dos carregadors entre els quals triar. Tots els models compten amb connectivitat d’última generació, la qual cosa permet la transmissió directa, anomenades mans lliures i control remot.

tipos de audifonos

Té disponible més informació en el nostre blog: Audiòfon Oticon Real

Oticon Zircon 2022

Els audiòfons Oticon Zircon, amb tecnologia de la plataforma Polaris, també inclouen algunes de les funcions tècniques que es veuen en Oticon Zircon: la tecnologia BrainHearing i la parla de 360° són dos excel·lents exemples. Oferint un so clar i enfocat des de totes les direccions, fins i tot aquelles situacions auditives desafiadores es beneficien amb aquests nous dispositius.

familia aseguda a taula

Els audiòfons Oticon Zircon ofereixen quatre models d’audiòfons i dos nivells de tecnologia. Aquests inclouen miniRITE T, miniRITE R, miniBTE T, miniBTE R, així com els nivells de tecnologia 2 i 1.

Anteriorment, els audiòfons sovint trobaven que proporcionar música d’alta qualitat era un desafiament. No importava d’on provingués la música, en viu o en streaming, el problema continuava ocorrent. Altres audiòfons usen els mateixos mètodes de processament de senyals que usen per al so i els apliquen a la música.

Ara, amb la tecnologia de processament de senyals enfocada en la música de Zircon, ara pot capturar les complexitats de la música.

Com fan això els audiòfons Oticon Zircon?

Aquest audiòfon adopta una nova manera d’amplificar la música per a ressaltar aquests detalls i matisos importants. Hi ha més equilibr entre diverses freqüències, com a altes i baixes. Preservant els components suaus i forts dins de la música.

Llavors, independentment del nivell de pèrdua auditiva, ara pot gaudir d’una experiència musical premium.

parella ballant
diferents colors de audiofons

L’altra novetat que llança Oticon amb els audiòfons Zircon és el carregador intel·ligent portàtil, aquest sistema recarrega els audiòfons Zircon sense preses de corrent. De fet, pots obtenir almenys tres càrregues completes en una càrrega del sistema. És ideal per a aquells que viatgen molt, ja que ofereix comoditat i confiabilitat sobre la marxa.

Oticon Own 2022

Els audiòfons de Oticon Own són personalitzables per a cada usuari ja que no hi ha dues persones iguals ni amb les mateixes necessitats.

Ofereixen la màxima comoditat i confiança per a gaudir d’un estil de vida actiu. La nova família personalitzada està dissenyada per a ser discreta.

oticon own 2022

La gamma d’adaptació dels nous audiòfons Oticon Own IIC i Oticon Own CIC  es pot adaptar en casos de pèrdua lleus, moderades i severes, mentre que Oticon Own ITC i Oticon Own ITE HS i Oticon Own ITE FS es poden adaptar en casos de pèrdua lleus, moderades, severes i profundes.

Oticon Own redueix significativament l’esforç d’escolta dels usuaris. Usant la pupilometria per a mesurar l’esforç auditiu, amb MoreSound Intelligence activat, la grandària de la pupil·la dels usuaris de Oticon Own es va reduir en un 30%. També inclou Tinnitus SoundSupport de Oticon, que ajuda a proporcionar sons d’alleujament per als qui pateixen tinnitus.

Oticon Own és presenta en una gamma de colors i models que s’adaptin al teu to de pell i estil personal.

diferentes formas de orejas

Té disponible més informació en el nostre blog: Audiòfons Oticon Own

Oticon More 2020

More és un model discret, disponible en pila 312 i recarregable que et proporciona accés a tots els sons rellevants. Oticon More ajuda al cervell a interpretar els sons i és fàcil de manejar ja que compta amb un doble botó polsador per a controlar el volum i els programes. Compta amb tecnologia sense fil Bluetooth per a una connectivitat d’alta qualitat amb els teus dispositius favorits.

gent escoltant a un music al carrer

El model miniRITE T i miniBTE T de piles 312 d’un sol ús, compten amb una llum LED per a mostrar l’estat dels audiòfons i un botó polsador individual per a un maneig fàcil.

Avantatges a destacar:

Qualitat de so
Funcions intel·ligents

L’audiòfon és capaç d’organitzar els sons que t’envolten per a crear un contrast i un balanç clars entre els sons del mon real.

Aquest audiòfon està entrenat amb escenes sonores del món real i per tant pot balancejar l’escena sonora que t’envolta.

Millor intel·ligibilitat de la parla

Aprofita millor les teves converses amb amics i sers estimats. Els audiòfons Oticon More milloren la comprensió de la parla en entorns sorollosos i tranquils.

Experiència musical excepcional

Per a donar-li una qualitat de so increïble tant si escoltes música en viu com en streaming, hem creat un programa específic anomenat Oticon MyMusic.

dones passejant pel port

Podràs gaudir d’una gran quantitat d’opcions de connectivitat, com transmetre música, parlar per telèfon i usar l’aplicació *Oticon ON per a controlar els audiòfons. La tecnologia de Bluetooth fa que tot això sigui possible.

Oticon OPN S 2019

Oticon ha llançat els primers audiòfons que han demostrat ajudar el cervell a organitzar els sons.

Amb el llançament dels seus audiòfons Opn de segona generació (Opn S), Oticon indica que s’ha acostat encara més a aconseguir aquesta meta. La companyia comenta que la nova plataforma de processament de so Velox S, proporcionarà millores sobre els audiòfons originals de Opn:

 • 15% de millora en la comprensió de la parla versus Opn
 • 10% de reducció en l’esforç d’escolta en comparació amb Opn
 • Augment del 10% en el record de memòria en comparació amb Opn

Resultats: Oticon Opn S millora significativament l’atenció selectiva

La recerca va proporcionar proves concloents que OpenSound Navigator en Opn S millora significativament la capacitat d’organitzar els sons i l’atenció selectiva:

grafic coparatiu opensound navigator off i on

El que audiòfons OPN S de Oticon ens ofereix en entorns sorollosos:

 • Apliquen la direccionalitat per a centrar-se en la persona que està enfronti, però suprimeix tots els altres sons.
 • Ofereixen una amplificació inconsistent a causa de les reduccions de guany dissenyades per a evitar el feedback.
 • Utilitzen una reducció del soroll imprecisa, de reacció lenta, que compromet la qualitat de so i la comprensió de la parla.
 • Només ajuden l’usuari a comprendre a la persona que tenen enfronti.
 • Això fa que sigui impossible per al cervell organitzar tots els sons i canviar l’atenció quan es manté una conversa amb diverses persones.
reunion familiar sin ruido

Per a superar de manera efectiva aquests desafiaments, Oticon Opn S ha demostrat que ofereix:

Millor comprensió de la parla: equivalent a l’audició normal en entorns sorollosos.
Menor esforç d’escolta: el que fa que sigui més fàcil participar en la conversa.
Millora l’oportunitat de participar: les últimes recerques mostren que Opn S permet als usuaris participar en, fins i tot, esdeveniments socials animats.

Signia

Pure Charge&Go AX 2022

Pure Charge&Go AX ofereix una experiència auditiva sense precedents que va més enllà de les anteriors solucions de so natural. A això ho diem audició augmentada que s’esforça per oferir una claredat de parla excepcional amb un paisatge sonor envolupant increïble en qualsevol situació.

Disseny modern i màxima connectivitat

hombre mostrando un audifono

El model Pure Charge & Go AX també està disponible per a persones amb hipoacúsia unilateral i és compatible per al sistema Cros. Disposa també d’una bobina d’inducció(telecoil) opcional, que permet a l’usuari captar senyals de so en llocs públics com a estacions de tren, teatres i museus.

Pure AX ofereix fins a 36 hores d’autonomia amb una sola càrrega i està disponible en una àmplia gamma de colors: negre, grafit, xampany fosc, plata, blanc perla, or fi, marró fosc, marró sorra, oro rosa i beix.

Té disponible més informació en el nostre blog: Audiòfon Signia Augmented Xperience (AX)

Signia Active Pro 2021

Signia Active Pro combina un disseny icònic i fàcil d’usar, similar als auriculars de consum de primera qualitat, amb alta tecnologia audiològica. Això inclou la tecnologia Signia Xperience per a millorar la comprensió de la parla en condicions de soroll, la connectivitat Bluetooth, la possibilitat de recàrrega portàtil d’ions de liti i la comoditat de l’Assistent Signia.

Aquesta opció d’alta gamma ofereix un so idealment adaptat a les seves necessitats auditives personals. Ja sigui que estigui en un carrer ple de gent, treballant en una oficina de planta oberta o sopant en un restaurant concorregut, on sigui que hi hagi un alt nivell de soroll ambiental, mantenir una conversa requereix concentració i esforç. Signia Active Pro afronta aquests desafiaments de manera experta amb un so realista.

noia amb audiofons

Les característiques clau:

 • Ofereix àudio d’alta definició amb l’última plataforma Signia Xperience.
 • Streaming Bluetooth per a escoltar trucades telefòniques, música, TV, etc.
 • Recàrrega on-the-go: els sensors de so s’ajusten a les situacions acústiques).
 • Signia Assistant y sistema TeleCare.

Els audiòfons estan disponibles en dues versions: Signia Active Pro i la versió econòmica Signia Active.

audiofons signia
Audífono Signia Styletto

L’audiòfon Signia Styletto és un audiòfon recarregable amb la millor autonomia del mercat. El seu disseny allargat trenca amb els esquemes dels audiòfons RITE tradicionals i el seu elegant estoig carregador acosta la seva imatge a la dels més moderns auriculars sense fils del mercat.

signia styletto

Per a més informació recomanem consultar el post Signia Styletto

Phonak

Phonak Lumity 2022

L’audiòfon Lumity de Phonak, és la segona generació del primer audiòfon del món recarregable i resistent a l’aigua. Pot submergir-se fins a mig metre d’aigua dolça, salada o de piscina.

És la solució ideal per a les persones que desitgen comprendre bé la parla fins i tot en entorns físicament exigents com per exemple en un camp de futbol, o per als qui busquen un audiòfon que resisteixi una activitat física molt activa.

Audéo Lumity disposa de l’exclusiva Tecnologia Phonak SmartSpeech™ per a millorar la comprensió verbal. Podrà submergir-se de ple en les converses del seu entorn i gaudir d’una audició més senzilla en molts ambients.

dos peronas mayores en kayak

Característiques principals:

 • Sistema operatiu AutoSense 5.0
 • Zoom estèreo 2.0
 • Una línia totalment recarregable
 • Opció de telebobina
 • Opció resistent a l’aigua (Audeo Life)
 • Opció de seguiment de salut (Audeo Life)
 • Aplicació per a telèfons intel·ligents myPhonak
 • Receptor Phonak ActiveVent
 • Compatibilitat amb Roger

Els 3 models disponibles de Phonak Lumity són:

Audéo L-R: que és el seu model recarregable estàndard.
Audéo L-RT: és similar al model RIC estàndard, però amb l’addició d’una telebobina.
Audéo L-RL: també conegut com Audéo Life, aquest model és totalment resistent a l’aigua i ve amb capacitats de seguiment de la salut.

persona en una videollamada por el movil

Phonak Lumity proporciona una connectivitat amb telèfons intel·ligents iOS® i Android™, televisions, dispositius Roger i accessoris sense fils.

La connectivitat universal permet als audiòfons Phonak Lumity connectar-se sense problemes amb tots els seus dispositius preferits. Realitzi veritables trucades amb mans lliures i aparelli fins a vuit dispositius amb Bluetooth®, dels quals dos poden connectar-se alhora.

Té disponible més informació en el nostre blog: Audiòfon Phonak Lumity

Resound

Resound Omnia 2023

El nou audiòfon de Resound Omnia, és un model retroauricular que ofereix una amplificació de so personalitzada i avançada.

Utilitza la tecnologia de processament de so i la connectivitat sense fil per a millorar la qualitat de so.

El seu disseny ergonòmic i discret fa que sigui més còmode i fàcil d’usar durant tot el dia i que l’usuari s’oblidi que el porta lloc.

familia celebrando

Característiques principals:

 • Tipus d’audiòfon: retroauricular (BTE / RIE).
 • Micròfons direccionals: per a enfocar la captació de so en la direcció desitjada.
 • Amplificació de so: personalitzada i ajustable segons les necessitats auditives de cada usuari.
 • Reducció de soroll: utilitza múltiples algorismes per a reduir el soroll de fons i millorar la claredat del so.
 • Connectivitat sense fil: compatible amb dispositius Bluetooth per a la transmissió d’àudio directament als audiòfons.
 • Bateria: funciona amb piles de zinc-aïri per a la grandària petita (312), per a la grandària mitjana (13), i està també disponible amb bateries recarregable d’ió-liti.
 • Control remot: compatible amb una varietat d’opcions de control remot per a ajustar els audiòfons i personalitzar la configuració.
 • Resistència a l’aigua i a la pols: els audiòfons ReSound Omnia tenen un índex de protecció IP68, la qual cosa els fa resistents a l’aigua i a la pols.
mano mostrando un audifono

Té disponible més informació en el nostre blog: Audiòfon Resound Omnia

Resound One 2022

L’audiòfon Resound One utilitza l’última tecnologia d’intel·ligència artificial per a proporcionar una experiència auditiva més natural i personalitzada. Aquest model utilitza una tecnologia de micròfon d’alt rang dinàmic (HDR) que permet capturar els sons de manera més clara i precisa, la qual cosa fa que sigui més fàcil per a les persones escoltar i entendre les paraules en ambients sorollosos.

ReSound One també utilitza una aplicació anomenada ReSound Assist que permet als usuaris ajustar la configuració dels seus audiòfons des del seu telèfon intel·ligent i rebre suport del seu audiòleg de manera remota.

dos mujeres brindando

A més, ReSound One utilitza una tecnologia anomenada M&RIE (Ear-level Microphone & Receiver-In-Ear), que utilitza un micròfon col·locat dins del canal auditiu per a capturar el so de la forma en què l’oïda humana el fa naturalment. Això permet que els usuaris experimentin un so més clar i natural.

Els audiòfons compten amb 3 grandàries diferents: el més petit (pila 312) el mitjà (amb pila 13) i el model major, compta amb bateria d’ió-Liti recarregable.

modelo de audifono

Té disponible més informació en el nostre blog: Audiòfon Resound One